Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nabór szkoły ponadpodstawowe 2022/2023

Od 16 maja 2022 r. do 24 czerwca 2022 r. do godz.15.00 można składać wnioski o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych. W Przemyślu rekrutacja prowadzona jest z wykorzystaniem systemu elektronicznego. Do rekrutacji można przystąpić logując się bezpośrednio na stronę https://podkarpacie.edu.com.pl/kandydat/ lub korzystając z zamieszczonej na stronie Urzędu Miejskiego w Przemyślu zakładki „Nabór do przedszkoli i szkół”.

Osoby uczestniczące w systemie elektronicznej rekrutacji, po zgłoszeniu w systemie swojej kandydatury  obowiązane są w terminie od 16 maja 2022 r. do 24 czerwca 2022 r. do godz. 15.00 złożyć wygenerowany z systemu wniosek do wybranej szkoły pierwszego wyboru.

Istnieją następujące możliwości złożenia wniosku.

  1. Podpisany przez rodziców wniosek o przyjęcie, można złożyć w formie papierowej  bezpośrednio w szkole pierwszego wyboru.
  2. Rodzice posiadający podpis elektroniczny w postaci Profilu Zaufanego, mogą złożyć wniosek o przyjęcie do szkoły drogą elektroniczną, poprzez elektroniczny system rekrutacji do szkół ponadpodstawowych VULCAN. Szczegółowa procedura składania wniosku podpisanego Profilem Zaufanym, opisana została w instrukcjach rejestracji zgłoszenia, które znajdują się w zakładce „Pliki do pobrania”.

Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące rekrutacji przedstawione zostały w dwóch podręcznikach zamieszczonych w „Kanale Kandydata” w zakładce programu „Pliki do pobrania”. Jeden podręcznik przeznaczony jest dla kandydatów zarejestrowanych przez szkołę podstawową, a drugi dla kandydatów rejestrujących się samodzielnie.

Ww. instrukcje dostępne są na stronie :

https://podkarpacie.edu.com.pl/kandydat/app/downloads.html

Osoby niebędące obywatelami polskimi oraz osoby będące obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach za granicą, są przyjmowane do szkół ponadpodstawowych na wolne miejsca - nie uczestniczą w elektronicznej rekrutacji do I klas szkół ponadpodstawowych. Jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami, uczniowie przybywający z zagranicy są kwalifikowani i przyjmowani do odpowiednich klas po złożeniu do szkoły wymaganych dokumentów.

 

Cudzoziemcy,  którzy ukończą szkołę podstawową w polskim systemie edukacji i zdadzą obowiązkowy egzamin ósmoklasisty, przystępują do elektronicznego postępowania rekrutacyjnego na zasadach obowiązujących polskich obywateli - pod uwagę brane będą wyniki egzaminu, oceny oraz szczególne osiągnięcia.

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2022/2023.

 

Od 2 sierpnia 2022 r. rozpoczyna się postępowanie uzupełniające do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych. Szczegółowe terminy tego postępowania są podane w Załączniku Nr 1 Zarządzenia Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2022 r., zamieszczonego na stronie :

https://www.ko.rzeszow.pl/dla-dyrektora-i-nauczyciela/zarzadzenie-nr-1-2022-podkarpackiego-kuratora-oswiaty-z-dnia-28-stycznia-2022-r/

 

Ww. terminy nie dotyczą szkół policealnych, branżowych szkół II stopnia oraz szkół dla dorosłych.

 

 

Wersja XML