Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych - pod tym tajemniczym sformułowaniem kryje się nowy obowiązek dla organizacji pozarządowych. Obowiązek ten dotyczy wszystkich – poza stowarzyszeniami zwykłymi – organizacji NGO takich jak stowarzyszenia i fundacje, a polega na dokonaniu, w terminie do 31 stycznia 2022 r., rejestracji do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.

Dokonana w kwietniu 2021 r. nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1132 ze zmianami), wprowadziła istotne zmiany regulacji dotyczących Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, które spowodowały powstanie nowego obowiązku po stronie organizacji pozarządowych (NGO) wpisanych do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego (KRS).

Należy zaznaczyć, że brak rejestracji usankcjonowano karami finansowymi. Zachęcamy do zapoznania się ze znajdującą się w poniższym linku wyczerpującą analizą dotyczącą wymienionej wyżej materii, co pozwoli ułatwić wywiązanie się z nałożonego ustawą obowiązku. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: www.gov.pl/web/finanse/centralny-rejestr-beneficjentow-rzeczywistych

grafika poglądowa - koła zębate z postaciami ludzi

Sekretarz Miasta Dariusz Łapa

Wersja XML