Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wizyta przemyskiej delegacji podczas Dni Mościsk

W dniach 16-17 października br. w naszym mieście partnerskim odbywały się uroczystości z okazji Dni Mościsk. Na zaproszenie Rady Miasta Mościsk obwodu lwowskiego w wydarzeniu wzięli udział Zastępca Prezydenta Miasta Przemyśla Bogusław Świeży oraz Radny Rady Miejskiej w Przemyślu Paweł Zastrowski.
 
Brak opisu obrazka
 
Umowa o współpracy partnerskiej między Przemyślem a Mościskami została podpisana w dniu 14.02.2008 r. i zakłada szeroko pojętą współpracę w takich dziedzinach jak: gospodarka, turystyka, ochrona środowiska, kultura, oświata, sport oraz wymiana młodzieży.
 
Powiat mościski zamieszkuje liczna ludność polskiego pochodzenia, kultywująca narodowe tradycje i posługująca się w życiu codziennym językiem polskim. W 1989 r. powstało tam Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej, oddział w Mościskach. Z inicjatywy Towarzystwa w 1989 r. przy ukraińskiej szkole średniej powstały klasy z polskim językiem nauczania. Zaczęły odbywać się pierwsze lekcje religii w kościele parafialnym, powstały grupy młodzieżowe: schola i drużyna harcerska. Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie ufundowała z okazji dziesięciolecia tamtejszego oddziału TKPZL sztandar. Przy Towarzystwie działają także zespoły: męski chór kameralny oraz chór dziecięcy. W 2002 r. w Mościskach otwarto szkołę średnią z polskim językiem nauczania, w której uczy się 250 uczniów. Nieopodal Mościsk, we wsi Strzelczyska 1 września 2003 r. otwarto piątą na Ukrainie, a drugą w rejonie Mościskim, dziewięcioletnią szkołę podstawową z polskim językiem nauczania, w której uczy się 135 uczniów. W obydwu szkołach są klasy komputerowe oraz biblioteka.
 
 

 

 
Ważnym punktem pobytu było spotkanie w polskiej szkole i rozmowa z Panią Dyrektor Teresą Teterycz, która od 20 lat kieruje tą placówką. Podczas spotkania przemyskiej delegacji  zaprezentowano warunki, w których uczy się młodzież, przedstawiając osiągnięcia uczniów oraz projekty, w których uczestniczą.
Zastępca Prezydenta podziękował dyrekcji placówki za lata ciężkiej pracy na rzecz krzewienia polskości i pielęgnacji tradycji oraz utrzymania wysokiego poziomu kształcenia uczniów. 
 
 

 

 
Info: Paweł Zastrowski
Zdjęcia: Stanisław Godzień
 
 
Wersja XML