Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Stypendium Twórcze Miasta Przemyśla przyznane! W tym roku mamy trzech laureatów.

Z początkiem lipca tego roku, po raz kolejny zaprosiliśmy przemyślan zajmujących się szeroko rozumianą twórczością artystyczną - zarówno w dziedzinie literatury, jak i sztuk plastycznych, muzyki i tańca oraz teatru i filmu - do składania wniosków o Stypendium Twórcze Miasta Przemyśla. 12 października poznaliśmy laureatów tej nagrody.

12 października br. w przemyskim magistracie odbyło się posiedzenie Komisji ds. wytypowania tegorocznych stypendystów. Komisji w składzie: Wojciech Bakun – Prezydent Miasta Przemyśla (przewodniczący), Maciej Kamiński – Przewodniczący Rady Miejskiej w Przemyślu, Monika Kamińska -  Przewodnicząca Komisji Kultury Rady Miejskiej w Przemyślu, Jerzy Krużel  -  członek Komisji Kultury Rady Miejskiej w Przemyślu oraz Janusz Łukasiewicz – Naczelnik Wydziału Promocji i Kultury UM w Przemyślu, przedłożono 11 wniosków kandydatów ubiegających się o Stypendium Twórcze na  2021 rok – tyle ich bowiem wpłynęło do tutejszego urzędu. Jeden z nich, został odrzucony z powodu braków formalnych.

zdjęcie ilustracyjne - różne pędzle włożone do słoika pobrudzonego farbą

Po zapoznaniu się z wnioskami spełniającymi wymogi formalne i przeprowadzeniu żywej dyskusji na temat omawianych kandydatur, komisja zdecydowała, iż przeznaczoną w budżecie kwotę 15 000 złotych otrzymują:

Szczepan Marciniec, Dawid Czubak(sztuki plastyczne) na realizację projektu „Pocztówki z Twierdzy”  - stworzenie serii widokówek, plakatów i talii kart z ilustracjami fortów –  5 000,00 złotych.

oraz

Robert Młynarski (teatr i film) na realizację projektu „przemyśl….Przemyśl” autorski cykl składający się z dziesięciu filmów poświęconych promowaniu miasta Przemyśla –  10 000,00 złotych.

Wszystkim nagrodzonym w tegorocznej edycji Stypendium Twórczego Prezydenta Miasta Przemyśla serdecznie gratulujemy i z niecierpliwością czekamy na Państwa kolejne wspaniałe dzieła, projekty i sukcesy.

 

Wersja XML