Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

O Różewiczu i artystach w Towarzystwie Przyjaciół Nauk w Przemyślu

Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu zaprasza na prelekcję dr Małgorzaty Wilguckiej pt.  Niepokój i światło. Impresje o Tadeuszu Różewiczu w 100-lecie urodzin poety. Odbędzie się ona 22 października (piątek) w siedzibie Towarzystwa przy ul. T. Kościuszki 7 (I piętro) o godz. 17.00. Spotkanie poprowadzi mgr Monika Maciewicz.

Tadeusz Różewicz w ujęciu komiksowym i napis Tadeusz Różewicz, Najlepiej widzę kiedy oczy zamknę, poezja i dobroć... więcej nic..

W tym samym dniu (22 października)  Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu, Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz  I Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego w Przemyślu zapraszają na wykład dr. hab. Tomasza Pudłockiego, prof. UJ pt. Rola artystów w życiu XIX-wiecznych narodów oraz ich wpływ na dążenia niepodległościowe i poczucie tożsamości narodowej. Spotkanie odbędzie się w budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. J. Słowackiego w Przemyślu przy ul. J. Słowackiego o godz. 8.50. Wykład odbywa się w ramach projektu V4 Towards a Common Regional History of Our Na-tion-Builidng Strategies. Traveling Director and Musicians. Spotkanie poprowadzi mgr Ewa Musiał.

obraz przedstawiający artystów

Wersja XML