Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wieczornica upamiętniająca kardynała Stefana Wyszyńskiego

5 października o godzinie 18:00 na Zamku Kazimierzowskim odbyły się uroczystości związane z obchodami Dnia Seniora. Byłeś dla nas ojcem, pasterzem, obrońcą, Prymasem niezłomnym, wiernym aż do końca, tymi słowami przemyscy Seniorzy oddali hołd postaci bł. Stefanowi Wyszyńskiemu podczas wieczornicy.


Występ rozpoczęła przewodnicząca Rady Seniorów Pani Anna Hayder, która przywitała gości i zaprosiła na występ.

Młodzież z Zespołu Klubu 5. Strzelców Podhalańskich w Przemyślu przybliżyła widzom postać bł. kardynała. Odczytano fragmenty Zapisków więziennych, Ślubów Jasnogórskich oraz kazań z okazji millenium chrztu Polski wygłoszonych w Przemyślu 20 czerwca 1966 roku. Ciekawy życiorys Prymasa uzupełniały pieśni patriotyczno-religijne.

Na zakończenie uroczystości głos ponownie zabrała Pani Anna Hayder, która podziękowała za wzruszający występ. W imieniu Prezydenta Miasta Przemyśla podziękowania oraz życzenia z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych złożyła Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Pani Danuta Wiech. Do życzeń i podziękowań przyłączyli się również Radni Rady Miejskiej - Pani Ewa Sawicka oraz Pan Maciej Kamiński wręczając młodzieży słodycze.

Organizatorami wieczornicy była Przemyska Rada Seniorów, Miasto Przemyśl oraz Przemyskie Centrum Kultury i Nauki Zamek.
 

 

Wersja XML