Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Poznajmy projekty dopuszczone do głosowania w BO Miasta Przemyśla na 2022 rok

Głosowanie na projekty zgłoszone i dopuszczone przez Komisję ds. Budżetu Obywatelskiego rozpoczyna się już za kilka godzin i potrwa do 13 października. Czas poznać wszystkie pomysły wypracowane przez przemyślan, które dzięki głosowaniu mają szansę być realizowane w przyszłym roku. Przypominamy, że są one podzielone na trzy kategorie. Całość planowanych do wydania na ten cel pieniędzy, które znajdą się w Budżecie Miasta Przemyśla na 2022 rok to kwota 2 100 000 zł.

To od Państwa zależy, które z nich zbiorą największą liczbę głosów, tak więc Twój głos się liczy!

Kategoria I - projekty ogólnomiejskie

Wnioskodawca Marcin Kowalski

Projekt zakłada wymianę opraw oświetleniowych na terenie Przemyśla w ilości około 450 sztuk. Zaletą wymiany opraw jest efektywność energetyczna i znaczny wpływ na poprawę środowiska w Przemyślu. Kolejnym atutem jest lepsza jakość światła, która znacznie wpłynie na jakość widoczności w nocy, co z kolei wpłynie na bezpieczeństwo osób zmotoryzowanych, rowerzystów i pieszych

Kwota zadania - 450 000,00 zł

Wnioskodawca Greta Ostrowska

Projekt zakłada budowę toru rowerowo-rolkowo-deskorolkowego-pumptrack'a o nawierzchni asfaltowej zapętlonego toru łączącego jazdę na szerokim spektrum sprzętów. Tor dostępny byłby dla każdej osoby. Byłoby to miejsce spotkań dla lokalnej społeczności, która sprzyja budowaniu dobrych relacji. Zadanie przyczyni się do promowania aktywnego trybu życia, integracji i wspólnego spędzania czasu.

Kwota zadania - 349 812,00 zł

Wnioskodawca Tomasz Dziumak

Zadanie obejmuje modernizację boiska wielofunkcyjnego przy ul. Słowackiego oraz ul. Rejtana, utworzenie siłowni zewnętrznej i montaż małej architektury. Projekt ma na celu propagowanie sportu i rekreacji w środowisku lokalnym poprzez zachęcanie dzieci, młodzieży i mieszkańców do aktywnego spędzania czasu wolnego oraz możliwości zorganizowania spotkań i wydarzeń sportowo-rekreacyjnych

Kwota zadania - 442 100,00 zł

Wnioskodawca Kamil Niklewicz

Celem projektu jest unowocześnienie miasta i zapewnienie jego mieszkańcom dotąd nie stosowanych możliwości korzystania z nowych technologii, a także wsparcie dla osób potrzebujących. W ramach projektu zamontowane zostałyby smart ławki, punkt ładowania pojazdów elektrycznych, wiaty fotowoltaiczne na przystankach autobusowych oraz spoczniki - ławki do odpoczynku na stojąco.

Kwota zadania - 450 000,00 zł

Wnioskodawca Bartłomiej Barczak

Projekt zakłada budowę tężni solankowej, która wpłynie pozytywnie na zdrowie oraz na atrakcyjność turystyczną Przemyśla 

Kwota zadania - 450 000,00

Wnioskodawca Tomasz Jaroch

Projekt zakłada kompleksową renowację stadionu sportowego przy ul. Sanockiej 8 w Przemyślu. W ramach zadania zostanie wykonany: montaż oświetlenia, utworzenie systemu nawodnienia, kompleksowa renowacja murawy boiska, zakup kontenera na przechowywanie sprzęt, utworzenie mobilnego mini boiska, wymiana ogrodzenia.

Kwota zadania - 450 000,00

Wnioskodawca Bartłomiej Barszczak

Zadanie ma na celu poprawę infrastruktury  przystankowej. Projekt obejmuje zakup oraz montaż 30 szt. wiat przystankowych, które będą składały się z wyposażenia standardowego jak i dodatkowego

Kwota zadania - 450 000,00

Wnioskodawca Marcin Maciołek

Montaż aktywnego przejścia dla pieszych umożliwi kierowcom szybszą reakcję, pieszym da poczucie bezpieczeństwa i możliwość bezkolizyjnego przejścia na drugą stronę jezdni

Kwota zadania - 160 000,00 zł.

Wnioskodawca Krzysztof Zaleski

Zadanie obejmuje wykonanie remontu ulicy, która jest w złym stanie. Wykonanie zadania pozwoli na zaoszczędzenie funduszy miasta przez najbliższe lata, gdyż dwa razy do roku prowadzone są prace polegające na zasypywaniu dziur w jezdni kruszywem.

Kwota zadania - 439 454,40 zł

Wnioskodawca Stanisława Gudzelak

Projekt stanowi polepszenie infrastruktury parkingowej przylegającej do ROD "Wilcze".

Kwota zadania - 450 000,00 zł

Wnioskodawca Paweł Komarnicki

Projekt ma na celu przeciwdziałania zdrowotnym skutkom zagrożeń cywilizacyjnych. Zadanie przeznaczone jest dla wszystkich mieszkańców Przemyśla, którzy mogli by uprawiać bezpieczną aktywność fizyczną oraz organizować wydarzenia rekreacyjno-sportowe, edukacyjne i kulturalne. 

Kwota zadania - 450 000,00 zł

Wnioskodawca Błażej Wilk

Projekt zakłada wymianę chodnika na kostkę brukową na obu stronach ulicy na odcinku od skrzyżowania z ul. Dworskiego do skrzyżowania z ul. Moniuszki. Realizacja projektu poprawi bezpieczeństwo osób poruszających się po chodniku oraz podniesie komfort życia mieszkańców.

Kwota zadania - 61 500,00 zł

 

Kategoria II - projekty osiedlowe

Wnioskodawca Wioletta Ochalska

Celem projektu jest propagowanie aktywności fizycznej oraz integracji społecznej w szczególności wśród dzieci poprzez budowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. 

Kwota zadania - 32 609,00 zł

Wnioskodawca Magdalena Jakobsche

Projekt zakłada rozbudowę infrastruktury na ul. Wyspiańskiego i ul. Żółkiewskiego polegającej na budowie chodnika oraz rozbudowie oświetlenia ulicznego. Realizacja projektu znacząco wpłynie na poprawę komfortu życia mieszkańców i poprawę bezpieczeństwa. 

Kwota zadania - 7 200,00 zł

Wnioskodawca Maciej Kamiński

Zadanie ma na celu umożliwienie korzystania z placu zabaw i siłowni na powietrzu przez dzieci jak i osoby starsze.

Kwota zadania - 50 000,00 zł

Wnioskodawca Zdzisław Wierzbiński

Celem projektu jest modernizacja infrastruktury osiedla Kazanów, poprawienie jakości życia mieszkańców poprzez budowę parkingu oraz ciągu pieszego przy ul. Opalińskiego i budowa zadaszonej sceny z której będą korzystać mieszkańcy

Kwota zadania - 108 800,00 zł

Wnioskodawca Andrzej Wojtyna

Zadanie zakłada zamontowanie siłowni na wolnym powietrzu oraz infrastrukturę w postaci ogrodzenia, krzewów ozdobnych. Projekt ma na celu utrzymanie sprawności fizycznej u dzieci, młodzieży i dorosłych oraz przyczyni się do pogłębienia i zaciskania relacji międzyludzkich. 

Kwota zadania - 56 400,00 zł

Wnioskodawca Bartłomiej Barczak

Remont chodników oraz nawierzchni wpłynie na bezpieczeństwo mieszkańców Osiedla. Zwiększenie ilości miejsc parkingowych jest pilną potrzebą. 

Kwota zadania - 52 000,00 zł

​​​​​​​Wnioskodawca Błażej Wilk

Stworzenie parku poprawi jakość życia okolicznych mieszkańców. Budowa tej infrastruktury osiedlowej  poprawi postrzeganie dzielnicy jako miejsca do życia.

Kwota zadania - 55 700,00 z

​​​​​​​Wnioskodawca Anna Sienkiewicz

Zadanie ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa osób korzystających ze zlokalizowanego w tym miejscu placu zabaw. Projekt przyczyni się w znaczny sposób na rozwój istniejącej w tym miejscu infrastruktury (boisko sportowe, orlik).

Kwota zadania - 90 200,00 zł

​​​​​​​Wnioskodawca Jerzy Giec

Celem programu jest propagowanie zdrowego trybu życia i integracji społecznej poprzez zapewnienie dzieciom i dorosłym  atrakcyjnego sposobu spędzania wolnego czasu. 

Kwota zadania - 60 784,14 zł

​​​​​​​Wnioskodawca Piotr Krzeszowski

Celem projektu jest modernizacja placu zabaw dla dzieci i siłowni zewnętrznej oraz miejsca odpoczynku dla mieszkańców. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy jakości spędzania wolnego czasu przez mieszkańców dzielnicy Lipowica oraz wpłynie pozytywnie na rozwój pod względem rekreacyjnym.

Kwota zadania - 35 000,01 zł

​​​​​​​Wnioskodawca Marcin Maciołek

Projekt ma na celu stworzenie miejsca do wypoczynku, rozrywki dla dzieci oraz całych rodzin.

Kwota zadania - 49 800,00

​​​​​​​Wnioskodawca Stefan Bodnar

Remont pobocza pozwoli na zabezpieczeniu drogi przed dalszą erozją i dewastacją, zwiększy bezpieczeństwo pieszym i zmotoryzowanym.

Kwota zadania - 35 000,00 zł

​​​​​​​Wnioskodawca Alicja Pilichowska

Zadanie będzie miało pozytywny wpływ na lokalną społeczność. Wymiana opraw oświetleniowych na LED wpływa na lepsze oświetlenie trasy, ekologię środowiska, oszczędności dla miasta w opłatach. Projekt wpłynie na poprawę bezpieczeństwa użytkowników chodnika i ścieżki rowerowej.

Kwota zadania - 67 730,00 zł

Wnioskodawca Magdalena Jakobsche

Zadanie ma na celu rozbudowę oświetlenia ulicznego poprzez przedłużenie linii oświetleniowej o dodatkową latarnię oraz zamontowanie słupa oświetleniowego w miejscu rezerwy w istniejącej linii. Realizacja wpłynie pozytywnie na poprawę bezpieczeństwa i komfortu poruszania się po ulicy.

Kwota zadania - 15 800,00 zł

Wnioskodawca Jolanta Walczak

Realizacja projektu poprawi komfort korzystania z ulic oraz bezpieczeństwo mieszkańców osiedla.

Kwota zadania - 34 942,96 zł

Wnioskodawca Halina Kasyan

Projekt zakłada remont chodnika na ul. Brzóski, odcinek do wyremontowania zależny jest od środków finansowych

Kwota zadania - 28 600,00 zł

Wnioskodawca Jakub Przerwa

Projekt dotyczy zagospodarowania części terenu rekreacyjnego - plac zabaw przy Osiedlu. Realizacja projektu ma na celu zapewnienie komfortu i bezpieczeństwa użytkownikom korzystającym z placu zabaw. Projekt zakłada montaż dodatkowych atrakcji dla dzieci i młodzieży.

Kwota zadania - 35 000,00 zł

Wnioskodawca Magdalena Jakobsche

W ramach zadania zaplanowano budowę chodnika na odcinkach między istniejącymi wjazdami na posesje. Projekt wpłynie na poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego na ul. Wyspiańskiego.

Kwota zadania - 21 400,00 zł

Wnioskodawca Marcin Kowalski

Zadanie zakłada przeprowadzenie remontu nawierzchni jezdni w ciągu ul. Rzecznej. Projekt ma na celu poprawę jakości ulicy.

Kwota zadania - 87 690,00 zł

Wnioskodawca Kamil Niklewicz

Projekt zakłada budowę altany rekreacyjnej jako miejsce spotkań sąsiedzkich, wyposażona w dwa stoły metalowe i cztery ławki . Przy altanie stanąłby grill ceglano-betonowy.  Dodatkowo planowany jest montaż oświetlenia parkingu w postaci dwóch lamp solarnych, które działają bez zasilania sieciowego.

Kwota zadania - 90 200,00 zł

Wnioskodawca Magdalena Jakobsche

Zadanie ma na celu podniesienie atrakcyjności i bezpieczeństwa. Projekt zawierać będzie na zamontowaniu na punkcie widokowym nowych ławek, tablicy z panoramą miasta, wymianie planszy z planem miasta. Zaplanowane jest także zamontowanie kamer monitoringu obejmującej zasięgiem punkt widokowy oraz pętle autobusową, na której parkują pojazdy osoby odwiedzające.

Kwota zadania - 37 200,00 zł

 

Kategoria III - projekty o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym lub sportowym.

Lp. Nazwa projektu/zadania Wnioskodawca Opis zadania Wycena Identyfikator
BO 01 Augustiada - festyn Rodzinny Krzysztof Tkaczyk Projekt zakłada zorganizowanie festynu rodzinnego w naszym mieście. Wydarzenie ma na celu zagospodarowanie czasu i zapewnienie pozytywnych wrażeń dla mieszkańców. Impreza skierowana jest dla wszystkich mieszkańców Przemyśla. 5 000,00 zł 62504
BO 02  Święto Osiedla Wareńczyka Bartłomiej Barczak Projekt ma na celu organizację imprezy osiedlowej w której przewidzane są gry i zabawy dla dzieci oraz rozgrywki sportowe, wspólne grillowanie. Projekt skierowany jest do wszystkich mieszkańców osiedla. 5 000,00 zł 62505
BO 03 Piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka Monika Jaworska Projekt ma na celu organizację pikniku rodzinnego z licznymi atrakcjami. Piknik służy integracji społecznej oraz jest miejscem spotkań całych rodzin. 5 000,00 zł 62506
BO 04  Kulig dla mieszkańców Przemyśla Marcin Kowalski Celem projektu jest organizacja kuligu w sezonie zimowym, zakończony wspólnym ogniskiem. 5 000,00 zł 62507
BO 05 Święto Osiedla Przemysława Janusz Zapotocki Projekt ma na celu organizację święta osiedla. Zadanie to zagospodaruje czas wolny mieszkańców oraz zapewni wiele pozytywnych wrażeń. Projekt umożliwi mieszkańcom wymianę poglądów, podzielenie się swoimi pomysłami i przyczyni się do ulepszenia stosunków  5 000,00 zł 62508
BO 06  "Porozmawiajmy o Mieście!- spotkania sąsiedzkie na osiedlu Łukasińskiego" Kamil Niklewicz Projekt ma na celu organizację cykliczną spotkań z mieszkańcami osiedla. Spotkania przybliżą zarządców do mieszkańców, pozwolą poznać problemy jakie występują w mieście - na osiedlu. Dodatkowo organizowane będą pogadanki edukacyjne dot. Ochrony środowiska, smogu. Projekt zakłada zorganizowanie infrastruktury w postaci namiotu, leżaków oraz stolika.  5 000,00 zł 62509
BO 07 Święto Osiedla "Kmiecie" Marcin Kowalski Zadanie realizowane byłoby w postaci imprezy plenerowej w okresie letnim. Wydarzenie ma na celu integrację społeczną, promocję zdrowego trybu życia oraz sportu i profilaktykę uzależnień. Uczestnicy mogą liczyć na liczne atrakcje typu: dmuchańce, pokaz służb mundurowych, rozgrywki sportowe, konkursy z nagrodami. 5 000,00 zł 62510
BO 08 XI Podkarpacki Turniej Boccwe dla zawodników z niepełnosprawnością intelektualną Tomasz Bandrowicz Projekt zakłada zoorganizowanie zawodów boczodromu na terenie Przemyśla w których udział wezmą zawodnicy z niepełnosprawnością intelektualną. Realizacja projektu wpłynie pozytywnie na podniesienie świadomości lokalnej w zakresie sportu dla osób niespełnosprawnych intelektualnie. 5 000,00 zł 62511
BO 09 Plan Parku Zamkowego im. Mariana Strońskiego w Przemyślu Zbigniew Rużycki Projekt ma za zadanie umożliwić skorzystanie ze wszystkich atrakcji parku oraz plan parku zawierałby zaznaczone wejścia do parku, ścieżki parkowe. 5 000,00 62512
BO 10 Piknik "RYCERSKIE 2022" Jerzy Giec Zadanie zawiera organizację konkursów o tematyce ekologicznej oraz z przepisów ruchu drogowego, które mają nie tylko bawić ale i edukować.  5 000,00 zł 62513
BO 11 Upamiętnienie 612 rocznicy bitwy pod Grunwaldem na Placu Konstytucji Jakub Przerwa Celem projektu jest ustawienie dwóch masztów flagowych oraz modernizację klombu polegającą ma wymianmie dotychczasowego ukwiecenia. Dodatkowo stworzona zostałaby tablica  informacyjna w tematyce Bitwy pod Grunwaldem. Zadanie to pozwoliłby na godne upamiętnienie ważnej i historycznej daty, podkreślony zostanie charakter patriotyczny. Projekt przyczyni się do spopularyzowania wsród mieszkańców Przemyśla oraz turystów roli rycerstwa. 5 000,00 zł 62514
BO 12 Święto osiedla "Słowackiego" Paweł Komarnicki Projekt ma na celu zorganizowanie pikniku rodzinnego, dzięki któremu mieszkańcy mogą zagospodarować czas wolny oraz poprawę i ulepszenie stosunków sąsiedzkich.  5 000,00 zl 62515
BO 13 Święto Kazanowa. Małgorzata Sztolf Projekt ma na celu zoorganizowanie pikniku, który zakłada wspólną zabawę, wartościowe rozmowy oraz sportową rywalizację. Przewidywane atrakcje to : występy zespołów muzycznych, dmuchańce, dancing, zabawy z animatorem. 5 000,00 zł  
BO 14 Jubileusz 25-lecia Amatorskiej Ligi Basketu. Marcin Kowalski Projekt zakłada zorganizowanie jublieuszowej gali po zakończeniu zasadniczego sezon7u 2021/2022 na terenie Przemyskiego Centrum Kultury i Nauki "Zamek". 5 000,00 zł  
BO 15 Parafialny Piknik Rodzinny Krzysztof Żyła Projekt ma na celu zoorganizowanie pikniku, który zakłada wspólną zabawę, wartościowe rozmowy oraz sportową rywalizację. Przewidywane atrakcje to : pokaz służb mundurowych, prezentacja grup działających w parafii oraz liczne konkursy. 5 000,00 zł  
BO 16 Przemyska muzyczna scena letnia. Anna Sienkiewicz Projekt ma na celu organizację cyklu koncertów w sezonie letnim na Przemyskiej Starówce. Wystepy uatrakcyjnią turystom pobyt i zwiedzanie Miasta. W każdym miesiącu odbędzie się około 5 koncertów. 5 000,00 zł  
BO 17 I letnia edycja Turnieju Przemyskich Młodzików. Grzegorz Patryka Projekt zakłada organizację imprezy o charakterze sportowym, mającą na celu promowanie lokalne stowarzyszenia i klubów sportowych w Przemyślu. Zorganizowany zostanie turniej piłkarski dzieci oraz zwiedzanie przemyśla i skorzystanie z lokalnych atrakcji 5 000,00 zł  
BO 18 I Edycja Turnieju Przemyskich Żaków. Łukasz Starosta Impreza o charakterze sportowym mająca na celu promowanie lokalnych stowarzyszeń i klubów sportowych. 5 000,00 zł  
BO 19 VII Integracyjna Olimpiada Sportowa. Piotr Pająk Projekt zakłada zoorganizowanie szerokiej oferty imprez sportowych o charakterze integracyjnym. Celem projektu jest reintegracja społeczna i integracja  dzieci z niepełnosprawnością intelektualną z lokalnym środowiskiem, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.  5 000,00 zł  
BO 20 Wyposażenie w stroje meczowe oraz kurtki sportowe dzieci w wieku 9 lat. Tomasz Jaroch Zakupione stroje wykorzystywane będą podczas rozgrywania meczów w ramach uczestnictwa w rozgrywkach ligowych organizowanych przez Podkarpacji Związek piłki Nożnej. 5 000,00 zł  
BO 21 Slalom gigant, combi race "Puchar Przemyskiego Niedżwiadka" w narciarstwie alpejskim. Arkadiusz Semp Projekt ma na celu propagowanie narciarstwa zjazdowego, jako możliwość spędzenia wolnego czasu, podnoszenie poziomu wyszkolenia i umiejętności jazdy na nartach, uzyskiewanie dobrych wyników sportowych oraz propagowanie zdrowego stylu życia. Zadanie przyczyni się do popularyzacji sportów zimowych i skierowana jest do dzieci, młodziezy oraz osób dorosłych. 5 000,00 zł  
BO 22 Sprzęt treningowy. Władysław Andruszewski Zadanie polega na zakupie piłek oraz kompletu bramek do prawidłowego przebiegu treningu dzieci i młodzieży oraz prowadzenia meczy ligowych i turniejów organizowanych w mieście.  5 000,00 zł  
BO 23 Czy znasz to miejsce ? Magdalena Jakobsche Projekt ma na celu zorganizowanie cyklu spotkań i warsztatów dla mieszkańców osiedla z przewodnikami turystycznymi, osobami pasjonującymi się historią Przemyśla oraz wyjść do muzeum. Realizacja wpłynie na pozytywnie na propagowanie wiedzy o historii Winnej Góry i budowanie postaw patriotycznych wśród mieszkańców. 5 000,00 zł  
BO 24 Dzień kultury Węgierskiej. Marcin Kowalski Celem projektu jest organizacja wydarzenia promującego kulturę węgierską w Przemyślu.  5 000,00 zł  
BO 25 III Edycja Turnieju Przemyskich Skrzatów. Marcin Starota Projekt ma na celu promowanie lokalnych stowarzyszeń i klubów sportowych w Przemyślu. 5 000,00 zł  
BO 26 Święto ulicy Juliusza Słowackiego. Tamara Ryzner Celem projektu jest organizacja festynu lokalnego. W programie m.in.. występy zespołów muzycznych, ćwiczenia dla seniorów, konkursy itp. Projekt zakłada kształtowanie tozsamości lokalnej poprzez wzbudzenie w mieszkańcach odpowiedzialności i lojalności wobec miasta; lepszego poznania ulicy Słowackiego.  5 000,00 zł  
BO 27 I Edycja Turnieju Przemyskich Trampkarzy 2021. Łukasz Starosta Impreza o charakterze sportowym mająca na celu promowanie lokalnych stowarzyszeń i klubów sportowych. 5 000,00 zł  
Wersja XML