Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dwie kolejne ulice do końca roku zostaną wyremontowane

Ulica Kruhel Wielki i ulica Kruhelska to dwie kolejne ulice, które jeszcze w tym roku zyskają nową nawierzchnię, wyrównane zostaną przy nich także pobocza, a istniejące elementy odwodnienia zostaną oczyszczone i wyremontowane. Umowy na prace z wykonawcą zostały już podpisane, a jeszcze w tym tygodniu nastąpi przekazanie placu budowy. Zakończenie prac przewidziano w obu przypadkach na 17 grudnia br.

Remonty ulic są możliwe dzięki dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych (w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) 

„Wykonanie nawierzchni bitumicznej ulicy Kruhelskiej”

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
RZĄDOWEGO FUNDUSZU
INWESTYCJI LOKALNYCH
DOFINANSOWANIE 437 240,40 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 437 240,40 zł

Realizacja inwestycji polega na:

zdjęcie ulicy Kruhelskiej przed remontem

Ulica Kruhelska - stan obecny 

 

„Wykonanie nawierzchni części ulicy Kruhel Wielki”

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
RZĄDOWEGO FUNDUSZU
INWESTYCJI LOKALNYCH
DOFINANSOWANIE 140 000,00 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 288 490,35 zł

Realizacja inwestycji polega na:

Brak opisu obrazka

Ulica Kruhel Wielki - stan obecny

Wersja XML