Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zaproszenie do uczestnictwa w pilotażowym programie Aktywny Samorząd

Prezydent Miasta Przemyśla zaprasza niepełnosprawnych mieszkańców Przemyśla w wieku aktywności zawodowej do uczestnictwa w pilotażowym programie Aktywny Samorząd.

Termin składania wniosków w zakresie Modułu I upływa w dniu 31 sierpnia 2021 r.

W ramach Modułu I można ubiegać się o:

- dofinansowanie likwidacji bariery transportowej (pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, potrzebnego oprzyrządowania samochodu),

- dofinansowanie likwidacji bariery w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym,

- dofinansowanie bariery w poruszaniu się (zakup wózka inwalidzkiego lub skutera z napędem elektrycznym, serwis wózka, zakup i serwis protezy kończyny na co najmniej III poziomie jakości,

- pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

Szczegółowe informacje: MOPS, ul. Dworskiego 98 nr tel. 16 6750237, 16 6750246

www.pfron.org.pl       www.mops.przemysl.pl

Wersja XML