Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wyniki naboru na listę rezerwową do udziału w projekcie pt. „Ekologiczny Przemyśl - wymieniamy źródła ciepła” - Poddziałanie 3.3.1 RPO WP (instalacje dotyczące podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej)

Prezentujemy listę rezerwową budynków wielorodzinnych zakwalifikowanych do udziału w projekcie pt. „Ekologiczny Przemyśl - wymieniamy źródła ciepła” w zakresie Poddziałania 3.3.1 RPOW WP na lata 2014-2010 (instalacje dotyczące podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej).

Lista rankingowa rezerwowa budynków wielorodzinnych w zakresie ciepła sieciowego  (plik pdf do pobrania)

PDFLista rezerwowa rankingowa ciepło sieciowe -10.06.2021.pdf

Do projektu zakwalifikowanych zostało łącznie 4 budynki wielorodzinne w zakresie instalacji dotyczących podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Dla właścicieli budynków zakwalifikowanych do udziału w projekcie zostaną przygotowane umowy uczestnictwa i wysłana zostanie korespondencja z prośbą o dokonanie wpłaty I transzy wyliczonego wkładu własnego.

 

Brak opisu obrazka

Wydział Rozwoju, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych

Wersja XML