Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

„Alzheimer – rozumiem – wspieram”

Pragniemy poinformować, że trwa kampania informacyjno-edukacyjna „Alzheimer – rozumiem – wspieram”. Koordynuje ją Rzecznik Praw Obywatelskich we współpracy z Alzheimer Polska – związkiem organizacji pozarządowych zajmujących się wspieraniem chorych żyjących z demencją i ich opiekunów.

Celem kampanii jest zwiększenie wiedzy na temat choroby Alzheimera i innych rodzajów otępienia (demencji) oraz o potrzebach osób chorych i ich opiekunów rodzinnych.

Na potrzeby kampanii przygotowano materiały (ulotkę i broszurę), które w prosty sposób opisują zagadnienie. Została utworzona również możliwość przeprowadzenia (przez chętne osoby 55+) testów sprawności ruchowej i poznawczej na platformie internetowej www.testysenioralne.pl  Zespół specjalistów opracował narzędzia dostosowane do wykorzystania w warunkach domowych. Badanie składa się z testu pamięci i testu sprawności ruchowej. Testy są bezpłatne, a do ich wykonania potrzebny jest tablet lub inne urządzenie z ekranem dotykowym oraz pomieszczenie z dostępem do Internetu.

Dodatkowo istnieje możliwość skorzystania z rozmowy z psychologiem – jest to usługa odpłatna i wymaga umówienia się. Badanie na platformie internetowej nie postawi diagnozy, ale wskaże, czy dana osoba ma problem sugerujący chorobę otępienną i czy powinna jak najszybciej zgłosić się do lekarza POZ po skierowanie do specjalisty (geriatry, neurologa, psychiatry) w celu przeprowadzenia dalszych badań. Wczesna diagnoza bowiem umożliwia wydłużenie nawet o kilka lat okresu samodzielnego życia, bez potrzeby korzystania z intensywnej, całodobowej opieki.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją kampanii;

Do pobrania:

PDFUlotka - Alzheimer - rozumiem - wspieram.pdf
PDFBroszura - potrzeby chorych.pdf

Szczegóły oraz  materiały dostępne są również na stronie: https://www.rpo.gov.pl/pl/content/rpo-alzheimer-rozumiem-wspieram  

 

Wersja XML