Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ograniczmy wizyty w Urzędzie

Trzecia fala pandemii przybiera na sile, a wprowadzone kolejne ograniczenia mają zapobiec kolejnym zachorowaniom. Również w Urzędzie Miejskim w Przemyślu sytuacja pracowników nie jest łatwa. Chociaż wszyscy urzędnicy pracują normalnie, bezpośredni kontakt z osobami załatwiającymi swoje sprawy w Urzędzie stwarza zagrożenie dla obydwóch stron. Zwracamy się więc z prośbą o ograniczenie wizyt w przemyskim magistracie, jeśli nie są one konieczne. Większość spraw możecie Państwo załatwić telefonicznie, drogą mailową lub poprzez skrzynkę e-PUAP lub drogą pocztową.

Przypominamy, że wydziały, w których załatwienie naszych spraw wymaga wizyty w Urzędzie działają w ograniczonym zakresie.

Tak jest np. w przypadku Urzędu Stanu Cywilnego. 

Bez umówienia wizyty Urząd Stanu Cywilnego rejestruje zgony. Przepisy nie zezwalają na rejestrację zgonów korespondencyjnie lub za pośrednictwem e-PUAP. Konieczna jest wizyta w siedzibie Urzędu Stanu Cywilnego – jedna osoba zgłaszająca.

Sprawy przez e-PUAP lub pocztę

Bez konieczności wizyty w urzędzie można zarejestrować urodzenie dziecka za pośrednictwem zgłoszenia przez e-PUAP, złożyć wniosek o odpis z aktów stanu cywilnego lub o zmianę imienia, nazwiska, sprostowania lub uzupełnienia aktu stanu cywilnego.

Sprawy wymagające umówienia wizyty

Wizyta w Urzędzie Stanu Cywilnego będzie konieczna w przypadku składania oświadczeń o uznaniu ojcostwa oraz o powrocie do nazwiska po rozwiązaniu małżeństwa przez rozwód. Jednak na takie wizyty należy wcześniej się umówić. Osobiste złożenie wniosku o odpis aktu stanu cywilnego wymaga również umówienia wizyty w USC. Osoby zgłaszające się do urzędu prosimy, aby przychodziły pojedynczo i były zaopatrzone w maseczki ochronne.

Zagraniczne dokumenty stanu cywilnego

Rejestracja zagranicznych dokumentów stanu cywilnego odbywa się drogą pocztową – nie załatwia się spraw osobiście

Wydział Komunikacji Transportu i Dróg - obsługa stron wyłącznie po wcześniejszym umówieniu wizyty. 

Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego (m.in. sprawy meldunkowe) - załatwiane są po wcześniejszym umówieniu wizyty.

Przekazujemy również dla Państwa informacji wykaz telefonów Urzędu Miejskiego, który będzie pomocny przy załatwieniu spraw urzędowych

plik do pobrania: 

 PDFPobierz plik w formacie *.PDF zawierający spis telefonów stacjonarnych Urzędu Miejskiego w Przemyślu (aktualizacja maj 2021)

Budynek Urzędu Miejskiego Rynek 1

Wersja XML