Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Spotkanie z Radą Seniorów

9 października br. Prezydent Miasta Przemyśla Wojciech Bakun spotkał się z przedstawicielkami przemyskiej Rady Seniorów. Była to okazja to przedyskutowania pomysłu utworzenia Klubu Seniora, ale także niejako kontynuacja obchodzonego kilka dni temu w sali widowiskowej Zamku Kazimierzowskiego Dnia Seniora.

Spotkanie rozpoczęło się od miłego akcentu, którym było wręczenie przez Prezydenta podziękowań  "za aktywne działania oraz współpracę z Samorządem Miasta Przemyśla przy realizacji licznych przedsięwzięć, zwłaszcza z zakresu spraw społecznych" dwóm Paniom: Bogumile Walickiej - Lechowicz, byłej Przewodniczącej Rady Seniorów I kadencji oraz Elżbiecie Grodeckiej Sekretarzowi Rady Seniorów poprzedniej kadencji. Członkinie Rady Seniorów poza działalnością w Radzie były zaangażowane m.in. w pracę nad powstaniem "Informatora Przemyskiego Seniora". Ze swojej strony przedstawicielki Rady podziękowały za długoletnią współpracę Danucie Wiech Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych, która również była obecna na spotkaniu.

seniorki_2.jpeg

Przewodnicząca Rady Seniorów II kadencji Anna Hayder przedstawiła Prezydentowi propozycję utworzenia przy współpracy z samorządem Klubu Seniora. Pomysł ten ma szanse urzeczywistnienia w ramach jednego z wielu projektów przygotowywanych przez przemyski samorząd i zgłaszanych do Programu Rozwoju Lokalnego, który będzie finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Ten wstępny projekt nosi nazwę Centrum Aktywizacji Społecznej i przewiduje utworzenie siedziby wykorzystywanej przez stowarzyszenia, organizacje pozarządowe, UKS-y i inne organizacje działające na rzecz aktywizacji mieszkańców, w tym między innymi przez Radę Seniorów.

seniorki_3.jpeg

tekst i zdjęcia: Witold Wołczyk

Wersja XML