Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komunikat w sprawie wyznaczenia Koordynatora do spraw dostępności w Urzędzie Miejskim w Przemyślu

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że funkcję Koordynatora do spraw dostępności w Urzędzie Miejskim w Przemyślu pełni Pan Andrzej Daćko – inspektor Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Przemyślu.

 

Podstawa prawna

Wyznaczenie koordynatora ds. dostępności dla Urzędu Miejskiego w Przemyślu było realizacją obowiązku nałożonego na wszystkie podmioty publiczne przez ustawę z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Zadania koordynatora ds. dostępności

Zgodnie z zapisami ustawy, do zadań koordynatora ds. dostępności będzie należało:

Koordynator ds. dostępności będzie łączył nowe zadania z dotychczasowymi obowiązkami w Strukturze Urzędu Miejskiego w Przemyślu w Wydziale Spraw Społecznych.

Dane kontaktowe:

Koordynator ds. dostępności w Urzędzie Miejskim w Przemyślu – Andrzej Daćko

adres do korespondencji:  Rynek 1 , 37-700 Przemyśl

telefon: 16 675 20 41

e-mail: a.dacko@um.przemysl.pl

 

PDF   Zarządzenie Nr 370/2020 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 29-09-2020 w sprawie wyznaczenia Koordynatora do spraw dostępności w Urzędzie Miejskim w Przemyślu..pdf

Ustawa o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

 

 

Brak opisu obrazka

zdjęcie: jacqueline macou z Pixabay

Wersja XML