Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przypominamy zasady głosowania na projekty Budżetu Obywatelskiego

Zaczęliśmy głosowanie na projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego Miasta Przemyśla na 2021 rok. Niestety pomimo tego że jest to już kolejna edycja budżetu partycypacyjnego w naszym mieście, nadal pojawiają się wątpliwości wśród głosujących ile głosów im przysługuje. Wyjaśniamy: każdy z nas, mieszkańców Przemyśla może oddać po jednym głosie w każdej kategorii Budżetu Obywatelskiego.

Jeżeli zagłosowałeś ze swojego telefonu, komputera lub w infokiosku, nie możesz już oddać głosu na formularzu papierowym i odwrotnie. Gdyby przypadkiem taka sytuacja się zdarzyła, albo oddanych zostało więcej głosów przez jedną osobę w jednej z kategorii, przy weryfikacji zaakceptujemy tylko pierwszy wybór, a pozostałe głosy zostaną unieważnione.

Decydujmy więc głosując mądrze, bo chociaż wśród zgłoszonych wniosków jest wiele ciekawych i wartych poparcia, możemy wybrać tylko jeden w każdej z trzech kategorii.

Brak opisu obrazka


Kategoria I Lista projektów
Kategoria II Lista projektów
Kategoria III Lista projektów
Wersja XML