Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Łąki kwietne proekologicznym rozwiązaniem dla miasta

Coraz więcej miast w Europie i w Polsce tworzy naturalne łąki kwietne w centrach miast. To nie tylko rozwiązanie korzystne ekonomicznie dla miast, ale przede wszystkim proekologiczne rozwiązanie, poprawiające warunki klimatyczne, czystość powietrza i element walki z suszą. Miasto Przemyśl we współpracy z Fundacją Krajobrazy rozpoczyna pilotażowy program pn. "Kosimy rzadziej".

Program realizowany będzie w początkowym etapie na obu odcinkach obwodnicy miasta w miejscach niezagrażających bezpieczeństwu kierowców. Miejsca te w najbliższym czasie zostaną także oznaczone tabliczkami informacyjnymi. Cele i zalety naturalnych łąk kwietnych przybliży Państwu Wojciech Januszczyk - Architekt Krajobrazu.

Brak opisu obrazka

Obraz Capri23auto z Pixabay

Wersja XML