Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Powołanie rzeczoznawców do spraw szacowania zwierząt

W związku z pismem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Przemyślu w sprawie powołania rzeczoznawców do szacowania wartości rynkowej zwierząt oraz produktów pochodzenia zwierzęcego, jaj wylęgowych, pasz i sprzętu, które nie mogą być poddane odkażaniu przy zwalczaniu chorób zakażonych zwierząt informuję, że chętne osoby zamieszkałe na terenie miasta Przemyśl mogą wnioskować o powołanie na rzeczoznawcę.

 

Kandydaci muszą spełniać wymagania, określone w Rozporządzeniu  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 lipca 2009 roku w sprawie rzeczoznawców wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii do przeprowadzenia szacowania (Dz.U. z 2009 r., Nr 142, poz. 1161). Zainteresowane osoby proszone są o złożenie wniosku o powołanie na rzeczoznawcę w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu (ul. Rynek 1, 37-700 Przemyśl) w terminie do dnia 15 czerwca 2020 roku. Z wnioskiem mogą  wystąpić również: sołtys, izba rolnicza, związek zawodowy rolników oraz inne podmioty, o których mowa w Rozporządzeniu.

 

Do pobrania:

DOCwniosek o powołanie na rzeczoznawcę.doc (34,50KB)

DOCoświadczenie o posiadanym stażu pracy w gospodarstwie rolnym.doc (28,00KB)

Wersja XML