Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Biuro Zamówień Publicznych

Marian Baran 166752072 | nr wew. 571 | pok. 43 |
Kierownik Biura Zamówień Publicznych

imię i nazwisko telefon nr wew. pok.
Anna Waszczak 166752038 509 43
Marek Legenc 166752038 509 43
Wersja XML