Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Program Rozwój Lokalny - Aktualności

Belka Programu Rozwój Lokalny

Miasto Przemyśl przygotowuje się do udziału w Programie Rozwój lokalny, finansowanym w ramach III edycji Funduszy norweskich i EOG na lata 2014 - 2021. Program ma na celu wsparcie małych i średnich miast w wypracowaniu i wdrożeniu przez nie zrównoważonego i systemowego podejścia do rozwoju lokalnego i tym samym do ograniczenia negatywnych zjawisk rozwojowych i podniesienia standardu życia ich mieszkańców.

Poniżej znajdziesz aktualności działu Programu Rozwój Lokalny

 

 • Wybierzmy wspólnie czynniki związane z rozwojem Przemyśla

  Brak opisu obrazka
  Zespół Miejski ds. przygotowania projektu w ramach Programu Rozwój Lokalny nieustannie pracuje nad opracowaniem diagnozy stanu miasta i opracowania celów nowej ścieżki rozwoju Przemyśla. Program jest finansowany z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. Dofinansowanie projektu wynosi od 3 do 10 mln euro brutto. Poziom dofinansowania wynosi do 100% kosztów kwalifikowalnych.
  Data publikacji: 15-06-2020 12:58
 • Zespół Miejski pracuje nad przygotowaniem wniosku do Programu Rozwój Lokalny

  Brak opisu obrazka
  Za nami kolejne spotkania zespołu miejskiego oraz podzespołów pracujących w różnych obszarach tematycznych, nad przygotowaniem aplikacji do Programu Rozwój Lokalny. Prace zespołu pod kierownictwem Prezydenta Miasta koordynują przedstawiciele tut. Urzędu, a w jego skład wchodzą mieszkańcy miasta, społecznicy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, przedstawiciele uczelni wyższej, kościołów różnych obrządków, przedsiębiorcy, reprezentanci spółek komunalnych, pracownicy jednostek miejskich oraz Urzędu Miejskiego.
  Data publikacji: 08-06-2020 08:26
 • „Mieszkalnictwo istotnym czynnikiem rozwoju lokalnego”– zapraszamy na kolejne seminarium ONLINE

  Brak opisu obrazka
  W imieniu Związku Miast Polskich zapraszamy w dniach 4 i 5 czerwca br. od godz. 10 do śledzenia dyskusji na temat INWESTYCJI MIESZKANIOWYCH, która odbędzie się w ramach kolejnej edycji Forum Rozwoju Lokalnego z cyklu „Uruchomienie endogennych potencjałów warunkiem rozwoju małych i średnich miast w Polsce”.
  Data publikacji: 29-05-2020 12:51
 • Miasto wg. młodzieży w ramach Programu Rozwój Lokalny

  Brak opisu obrazka
  W związku kontynuacją prac nad naszym projektem w ramach Programu Rozwój Lokalny finansowanego w ramach III edycji Funduszy norweskich i EOG na lata 2014 - 2021. prowadzone są obecnie badania wśród mieszkańców Przemyśla, przedsiębiorców i przedstawicieli branży turystycznej – do udziału w których Państwa serdecznie zachęcamy.
  Data publikacji: 29-05-2020 10:55
 • Trwają prace nad projektami do Programu Rozwój Lokalny

  Z wykorzystaniem aplikacji ZOOM
  Trwają prace zespołu miejskiego oraz zespołów zadaniowych, których celem jest przygotowanie aplikacji do II etapu Programu Rozwój Lokalny finansowanego w ramach III edycji Funduszy norweskich i EOG na lata 2014 - 2021. Przypomnijmy, iż miasto Przemyśl znalazło się wśród 54 miast, które mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach ww. Programu. Program ma na celu wsparcie małych i średnich miast w wypracowaniu i wdrożeniu przez nie zrównoważonego i systemowego podejścia do rozwoju lokalnego, a tym samym do ograniczenia negatywnych zjawisk rozwojowych oraz podniesienia standardu życia ich mieszkańców.
  Data publikacji: 27-05-2020 08:28
 • Weź udział w badaniach ankietowych

  Brak opisu obrazka
  Wasz głos i wasze opinie są niezmiernie ważne w ubieganiu się Miasta o środki na usprawnienie pracy samorządu oraz realizację inwestycji mających na celu poprawienie jakości życia w mieście oraz podniesieniu atrakcyjności inwestycyjnej Przemyśla. W związku przystąpieniem Miasta Przemyśla do projektu „Rozwój Lokalny", finansowanego ze środków Funduszy norweskich i EOG 2014 - 2021, którego głównym celem jest wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej poprzez podniesienie jakości środowiska naturalnego, dostępności i standardu życia mieszkańców zwracam się do Państwa z serdeczną prośbą o wypełnienie przygotowanych ankiet.
  Data publikacji: 18-05-2020 15:15
 • Pracujemy nad przemyskim projektem zgłoszonym do Programu Rozwój Lokalny

  Brak opisu obrazka
  Trwają intensywne prace zmierzające do przygotowania ostatecznej propozycji projektu, który zgłosimy do Programu Rozwój Lokalny. Podczas II etapu Programu wszystkie miasta, które zakwalifikowały się do niego, współpracują z wyznaczonymi ekspertami - doradcami ze Związku Miast Polskich. Dyskusje zespołu urzędników i zaproszonych na spotkania przedstawicieli innych organizacji i instytucji odbywają się przy zastosowaniu narzędzi do analizy potrzeb mieszkańców Przemyśla i pozwolą określić najważniejsze problemy miasta. 14 lutego odbyło się drugie, kolejne spotkanie zespołu, a do czasu zakończenia tego etapu prac (lipiec br.) planowane są liczne kolejne.
  Data publikacji: 18-02-2020 15:54
 • Miasto Przemyśl w II etapie Programu ROZWÓJ LOKALNY

  Miasto Przemyśl - Panorama Miasta z Zamku Kazimierzowskiego
  Z grona 255 kwalifikowalnych miast w Programie Rozwój lokalny do 22 lipca 2019 r. zarysy projektów złożyło aż 213 miast, co wskazuje na duże zainteresowanie i potrzeby samorządów w zakresie kompleksowego podejścia rozwojowego. Tym bardziej miło nam poinformować, że nasz projekt pn. „Razem zmieniamy Przemyśl” został zakwalifikowany do II etapu konkursu. Komitet ds. Wyboru Projektów na podstawie rekomendacji ekspertów oceniających podjął decyzję o wyborze 54 zarysów projektów spośród 213 nadesłanych do II etapu naboru oraz umieszczeniu 13 zarysów projektów na liście rezerwowej.
  Data publikacji: 19-12-2019 15:01
Wersja XML