Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Prezydium Rady Pożytku IV kadencji

Przewodnicząca            - Krystyna Czajkowska

Wiceprzewodniczący     - Jacek Podwyszyński

Sekretarz                    - Adam Wąsowicz

 

Obsługę administracyjną i biurową Przemyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego zapewnia Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych:

Adres:   ul. Ratuszowa 1, 37-700 Przemyśl
tel.        16 670-40-88

e-mail:  pelnomocnik.ngo@um.przemysl.pl

Wersja XML