Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Odbyło się pierwsze posiedzenie Przemyskiej Rady Pożytku IV kadencji

W dniu 5 lutego 2020 r. odbyło się inauguracyjne posiedzenie Przemyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego IV kadencji.

W imieniu Prezydenta Miasta Przemyśla Wojciecha Bakuna spotkanie otworzył Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych Robert Gawlik, który przywitał wszystkich zebranych. W słowie wprowadzenia pogratulował wszystkim radnym wyboru oraz życzył wielu cennych inicjatyw, podejmowanych dla dobra trzeciego sektora.

Niezwykle ważnym punktem spotkania były wybory władz Rady. W głosowaniu jawnym wybrano przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz sekretarza. Przewodniczącą została Pani Krystyna Czajkowska, wiceprzewodniczącym – Pan Jacek Podwyszyński, natomiast sekretarzem Rady został Pan Adam Wąsowicz.

Ponadto Rada wybrała ze swojego grona przedstawiciela do zespołu ds. inicjatywy lokalnej, którym został Pan Krystian Bobala.

W toku dyskusji zaproponowano kilka ważnych tematów, którymi Rada zajmie się w bieżącym roku: włączenie się w działania Prezydenta Miasta Przemyśla związane z powołaniem Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych, przygotowanie rocznego programu współpracy, zorganizowanie spotkanie integracyjnego z pozostałymi radami, funkcjonującym w mieście.
Wiele miejsca poświęcono także omówieniu kondycji organizacji pozarządowych, jak rówież sposobów promocji 1% podatku dla przemyskich organizacji pożytku publicznego.

 

PDFZarządzenie Nr 494 z 2019 r. w sprawie powołania PRDPP IV.pdf (202,09KB)

PDFPROTOKÓŁ z I posiedzenia Rady IV kadencji.pdf (1,61MB)

 

 

 

Wersja XML