Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie miasta Przemyśla w 2020r.

Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej i zaprasza do składania ofert zgodnie z zarządzeniem nr 422/2019 z dnia 4 listopada 2019r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020r. zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej pn. „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej”, stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

PDFZarządzenie nr 422/2019 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 4 listopada 2019r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020r. zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej pn. „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej” (450,55KB)
PDFZarządzenie nr 422/2019 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 4 listopada 2019r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020r. zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej pn. „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej” (3,25MB)
 

Wersja XML