Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przemyska Karta Seniora

                            

Program „Przemyska Karta Seniora” skierowany jest do seniorów powyżej 60 roku życia zamieszkałych na terenie Miasta Przemyśla.

Karta wydawana jest w celu:

Przemyska Karta Seniora wydawana jest bezpłatnie i bezterminowo. Nie jest kartą kredytową, płatniczą, bankomatową ani też nie zastępuje żadnej formy płatności. W przypadku kradzieży bądź zagubienia, wydawana jest nowa karta – po ponownym wypełnieniu wniosku.

Gdzie można nabyć Kartę?

 Korzystanie z karty – czyli ulgi i zniżki dla przemyskich seniorów

Wykaz Partnerów, którzy przystąpili do Programu wraz z informacją o oferowanych ulgach i zniżkach dostępny jest na stronie internetowej miasta Przemyśla (link poniżej).

Szczegółowe informacje o Programie można uzyskać w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Przemyślu, ul. Ratuszowa 1 oraz po numerem telefonu  16 678 48 86  lub pisząc na adres mailowy: .

Wniosek o wydanie Przemyskiej Karty Seniora DOCXpobierz wniosek.docx
 

Podstawa prawna:
PDFUchwała Nr 104/2019 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu "Przemyska Karta Seniora".
PDF   Zarządzenie nr 312/2019 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia wzoru Przemyskiej Karty Seniora oraz wzorów obowiązujących druków
PDF   Zarządzenie nr 340/2019 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 3 września 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia wzoru Przemyskiej Karty Seniora oraz wzorów obowiązujących druków
PDFZarządzenie Nr 380/2019 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 3 października 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia wzoru Przemyskiej Karty Seniora oraz wzorów obowiązujących druków
DOCXZałącznik do zarządzenia nr 380/2019 - wniosek o wydanie Przemyskiej Karty Seniora
 

Wersja XML