Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Odbyło się drugie posiedzenie Przemyskiej Rady Seniorów II kadencji

W dniu 6 czerwca 2019 r. odbyło się drugie posiedzenie Przemyskiej Rady Seniorów II kadencji. Członkowie Rady dyskutowali nad zadaniami, jakimi powinna zająć się Rada w czasie tej kadencji. Stwierdzono, że wiodącym tematem powinna być kontynuacja starań o utworzenie Klubu Seniora +, prowadzonego przez samorząd miasta, czy też zaktualizowanie i wznowienie wydania Informatora Przemyskiego Seniora.

Padały także propozycje zorganizowania w naszym mieście ogólnopolskich zawodów w brydżu dla seniorów, przeprowadzenia cyklicznych wykładów o zdrowiu i bezpieczeństwie. Zaproponowano także zwiedzanie ciekawych miejsc w Przemyślu.

Ustalono, że podobnie jak w I kadencji Rady, od września będą kontynuowane dyżury członków Rady w każdy pierwszy wtorek miesiąca w godz. 1100 do 1300 w siedzibie Urzędu Miejskiego Rynek 26.

Poruszono także sprawę opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz zadbania o porządek w mieście.

 

Anna Hayder

Przewodnicząca
Przemyskiej Rady Seniorów II kadencji

 

PDFProtokół z posiedzenia Przemyskiej Rady Seniorów II kadencji - 06.06.2019 r..pdf (239,48KB)
 

Wersja XML