Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Znamy już skład Przemyskiej Rady Seniorów II kadencji

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 3 kwietnia 2019 r. upłynął termin zgłaszania kandydatów na członków Przemyskiej Rady Seniorów II kadencji. Łącznie zgłoszono 7 kandydatów, w tym 2 osoby wskazane przez mieszkańców miasta i 5 osób reprezentujących organizacje pozarządowe.

Osoby wskazane przez mieszkańców miasta Przemyśla:

1) Pani Anna Hayder,
2) Pan Andrzej Szopa.

Osoby reprezentujące organizacje pozarządowe:

1) Pani Helena Warda – Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Przemyślu,
2) Pani Jadwiga Maszczak – Związek Sybiraków Oddział w Przemyślu,
3) Pan Maciej Krzywka – Przemyski Uniwersytet Trzeciego Wieku,
4) Pani Elżbieta Grodecka – Zarząd Główny Polskiego Związku Wschodniego,
5) Pani Anna Ekiert – Zarząd Okręgowy Polski Komitet Pomocy Społecznej.

Zgodnie z § 7 ust. 4 uchwały Nr 173/2014 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 18 września 2014 r. w sprawie powołania Przemyskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu z późn. zm., w przypadku zgłoszenia mniejszej liczby kandydatów niż mandatów do obsadzenia (15), powołanie członków Rady następuje spośród osób zgłoszonych.

 

Gratulujemy nowym członkom Przemyskiej Rady Seniorów II kadencji, życzymy wielu udanych pomysłów i owocnej współpracy z władzami Miasta Przemyśla.

 

PDF   Zarządzenie Nr 158/2019 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania składu osobowego Przemyskiej Rady Seniorów II kadencji (211,92KB)
 

Wersja XML