Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Spotkanie Prezydenta Miasta Przemyśla z ustępującą Radą Seniorów

Prezydent Miasta Przemyśla Wojciech Bakun i Przewodnicząca Rady Miejskiej w Przemyślu Ewa Sawicka spotkali się z członkami ustępującej Przemyskiej Rady Seniorów.

 

W dniu 15 lutego 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Przemyślu Prezydent Miasta Przemyśla Wojciech Bakun i Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Sawicka spotkali się z członkami ustępującej Przemyskiej Rady Seniorów. 5 lutego 2019 r. minęła pierwsza kadencja Rady 2015-2019. Z tej okazji Prezydent Miasta podziękował wszystkim obecnym za trud i zaangażowanie w sprawy starszych mieszkańców naszego miasta. Radni podejmując wiele cennych i nowatorskich inicjatyw, przyczynili się tym samym do zwiększenia aktywności seniorów, ich wiedzy oraz poczucia bezpieczeństwa.

W trakcie rozmowy, która momentami przyjmowała formę rzeczowej dyskusji, padały konkretne pytania i propozycje dotyczące podnoszenia jakości życia seniorów w mieście oraz kontynuacji działań zapoczątkowanych przez Radę. 

Należy podkreślić, iż w ocenie wszystkich obecnych Przemyska Rada Seniorów spełniła swoje zadanie, stając się ważnym partnerem władz miasta w realizacji polityki senioralnej. Nie byłoby to możliwe bez doświadczenia, wiedzy i społecznego zaangażowania poszczególnych członków Rady przez cały okres trwania kadencji.

 

 

 

 

Wersja XML