Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zespoły GKRPA

W ramach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Przemyślu działa:

Zespół kontrolujący współuczestniczy w realizacji podejmowanych przez Prezydenta Miasta Przemyśla, jako organu zezwalającego, działań dotyczących kontroli zasad korzystania przez przedsiębiorców z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz dokonuje ich wizytacji z własnej inicjatywy.

Zespół motywujący do leczenia odwykowego - przeprowadza rozmowy zachęcające osoby uzależnione i nadmiernie pijące alkohol do podjęcia leczenia odwykowego m.in. poprzez udział w zajęciach terapeutycznych, które odbywają się w Poradni dla Osób Uzależnionych od Alkoholu i Współuzależnionych lub na Oddziale Terapii Uzależnień w Wojewódzkim Podkarpackim Szpitalu Psychiatrycznym w Żurawicy oraz w Miejskim Ośrodku Zapobiegania Uzależnieniom w Przemyślu.

Na spotkaniu, proponuje się również udział w programach abstynenckich opartych na przeżyciach religijnych (rekolekcjach trzeźwościowych ORDW odbywających się w Kościele Św. Trójcy przy Placu Konstytucji 8, a także uczestnictwo w grupach samopomocowych AA, Al.-Anon, DDA, Klub Abstynenta.

Dyżury pełnią:

 1. Maria Chuda: wykształcenie wyższe, pedagog specjalny, nauczyciel dyplomowany. Absolwentka Studium Pomocy Psychologicznej. Ukończone liczne szkolenia z zakresu problematyki uzależnień. Od kilkunastu lat działa na rzecz pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom. Członek Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Przemyślu. Wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi od alkoholu. 
 2. Gryżyna Kościółko: wykształcenie średnie, certyfikowany instruktor terapii uzależnień, emerytowany terapeuta na oddziale leczenia uzależnień od alkoholu Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego w Żurawicy. Absolwentka Studium Pomocy Psychologicznej. Ukończone liczne szkolenia z zakresu problematyki uzależnień. Członek Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Przemyślu. Wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi od alkoholu.
 3. Artur Kawiak: wykształcenie wyższe, nauczyciel wychowania fizycznego, zatrudniony w Zespole Szkół Gastronomicznych i Usługowo - Hotelarskich. Ukończone szkolenie z zakresu profilaktyki uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Prezes Klubu Abstynenta "ALFA". Ukończone liczne szkolenia z zakresu problematyki uzależnień.
 4. Małgorzata Leżuch: wykształcenie wyższe, pedagog, pracownik Miejskiego Ośrodka Zapobiegania Uzależnieniom w Przemyślu, specjalista terapii uzależnień w procesie certyfikacji. Absolwentka: Studium Pomocy Psychologicznej i Studium Terapii Uzależnień organizowanych przez Instytut Psychologii Zdrowia w Warszawie, Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie organizowanego przez Stowarzyszenie "Niebieska Linia" w Warszawie, Studium  Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie organizowanego przez Instytut Psychologii Zdrowia. Ukończone liczne szkolenia z zakresu profilaktyki uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 5. Magdalena Stecura: wykształcenie wyższe, prawnik, funkcjonariusz Komendy Miejskiej Policji w stopniu podkomisarza - Zastępca Naczelnika Prewencji. Absolwentka Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie organizowanego przez Stowarzyszenie Centrum Wsparcia Profilaktyki "SPES" w Korytnikach.
 6. Agnieszka Pacławska: wykształcenie wyższe, pedagog terapeuta, pracownik Wydziału Spraw Społecznych  tut. Urzędu. Absolwentka: Studium Pomocy Psychologicznej organizowanego przez Instytut Psychologii Zdrowia w Warszawie, Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie organizowanego przez Stowarzyszenie "Niebieska Linia" w Warszawie, Studium  Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie organizowanego przez Instytut Psychologii Zdrowia. Ukończone liczne szkolenia z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Członek zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Praca ww. osób polegać będzie na:
1) pełnieniu dyżurów w Wydziale Spraw Społecznych przy ul. Ratuszowej 1, zgodnie z ustalonym harmonogramem,
2) zapoznaniu się z dokumentacją, która wpływa do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i dotyczy osób nadużywających
    napojów alkoholowych,
3) przyjmowaniu i motywowaniu osób z problemem alkoholowym do leczenia odwykowego od alkoholu oraz utrzymywania abstynencji,
4) wskazywaniu kierunku dalszego postępowania z osobami, o których mowa w pkt 2 i 3.

Dyżury pełnione są w siedzibie Wydziału Spraw Społecznych przy ul. Ratuszowa 1, trzy razy w tygodniu (wtorek, środa, czwartek) od godz. 16.00 do godziny 19.00, w zespołach dwuosobowych.  Na dyżur zapraszanych jest 5-7 osób.

Wersja XML