Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Odbyło się ósme posiedzenie Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji

W dniu 20 listopada 2017 r. w Urzędzie Miejskim, Rynek 26, odbyło się ósme posiedzenie Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji. Uczestniczy zaopiniowali projekt Programu Współpracy Gminy Miejskiej Przemyśl z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 oraz poruszyli temat spotkania opłatkowego organizacji.

 

PDFProtokół z posiedzenia MRDPP z dnia 20.11.2017 r..pdf (2,27MB)
 

 

Wersja XML