Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

DOROCZNA NAGRODA MIASTA PRZEMYŚLA

      W dniu 10 kwietnia br. odbyło się posiedzenie komisji do spraw Dorocznej Nagrody Miasta Przemyśla. W wyniku głosowania w trybie tajnym komisja jednogłośnie przyznała Doroczną Nagrodę Miasta Przemyśla Grupie Teatralnej „Zawieszeni” za indywidualność roku 2005. Ponadto, przyznano dwa  wyróżnienia:
-  Romanowi Taworskiemu – wyróżnienie za całokształt działalności
- Formacji Tanecznej „A – Z” – wyróżnienie za całokształt działalności artystycznej w dziedzinie tańca towarzyskiego.

      Nagroda przyznawana jest raz w roku osobom i instytucjom, które w sposób szczególny wyróżniły się w dziedzinie szeroko pojętej kultury, tj. dokonań twórczych, artystycznych, naukowych, upowszechniania kultury itp. Główna nagroda wynosi 5 tys. zł, wyróżnienia po 2, 5 tys. zł. Wręczenie Dorocznej Nagrody Miasta Przemyśla nastąpi na uroczystej Sesji Rady Miejskiej w dniu 3 maja 2006r. na Zamku Kazimierzowskim.
      Tegoroczny laureat Nagrody – Grupa Teatralna Zawieszeni działa w Klubie Osiedlowym Przemyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Salezjańskie” od 1999 roku. Jej opiekunem jest Agnieszka Kruczyńska. Od powstania Grupa przygotowała i wystawiła około 20 sztuk i happeningów, m.in. „Jaś i Małgosia”, „Dziady” A. Mickiewicza, „Mały Książę”, „Wyzwolenie” ST. Wyspiańskiego, czy też „Zagubione Boże Narodzenie”, które mieszkańcy mogli podziwiać w Wigilię Bożego Narodzenia w 2004 roku na przemyskim Rynku Starego Miasta i „Zapomniany sens Bożego Narodzenia” w tym samym miejscu rok później. Grupa włączyła się także aktywnie w projekt ”Młodość ze sztuką” prowadzony przy współpracy Straży Miejskiej i Urzędu Miejskiego w Przemyślu, który jest zaproszeniem młodzieży do czynnego, pozytywnego udziału w życiu miasta.
      Wyróżniony przez Komisję ds. Nagrody Roman Taworski jest znany powszechnie ze swojej życzliwej działalności społecznej, jako znakomity plastyk i dekorator. Jako harcerz „Szarych Szeregów” działa także w „Kręgu Przemyśl”, dla którego wykonał projekt sztandaru oraz projekt tablicy upamiętniającej działalność Szarych Szeregów w Przemyślu (usytuowana przy pomniku Orląt Przemyskich). W roku 2004 przygotował z okazji 60 rocznicy wybuchu powstania warszawskiego wystawę, w której wyeksponował także mieszkańców Przemyśla – wystawę oglądać można było w wielu szkołach przemyskich. W dalszym ciągu działa bezinteresownie i aktywnie w Hufcu ZHP Ziemi Przemyskiej i Towarzystwie Przyjaciół Przemyśla i Regionu.
      Formacja Taneczna „A – Z” powstała w 1994 roku i funkcjonuje pod kierunkiem Aleksandry Sołgi – dyrektora i choreografa zespołu. Jest to grupa młodszych (9-12 lat) i starszych (13 – 20 lat) tancerzy, pasjonatów i działaczy społecznych. Formacja jest członkiem Polskiego Towarzystwa Tanecznego. Swoją działalnością zapewnia rozrywkę i spędzanie wolnego czasu młodzieży przemyskich szkół, współpracuje z domami dziecka i ośrodkiem dla dzieci niesłyszących. Tancerze – działacze społeczni z „A - Z” i patronującego mu Przemyskiego Towarzystwa Tanecznego „Bon - Ton” występują także z własnymi inicjatywami organizując dla dzieci i młodzieży imprezy rekreacyjne, szkoleniowe warsztaty taneczne oraz cykl pokazów tanecznych w szkołach i przedszkolach pn. „Z tańcem przez świat…”.

Witold Wołczyk
Kancelaria Prezydenta Miasta

Wersja XML