Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przedłużenie terminu naboru wniosków - program usuwania azbestu dla mieszkańców miasta

Prezydent Miasta Przemyśla informuje o przedłużeniu do 10 stycznia 2017 r. terminu naboru wniosków osób chętnych do wzięcia udziału w roku 2017 w realizacji zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu gminy miejskiej Przemyśl”  w ramach  „Programu usuwania azbestu z terenu gminy miejskiej Przemyśl na lata 2013 – 2032”.

Program współfinansowany będzie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych zadania.

Wypełnione oświadczenia  należy składać w terminie do 10.01.2017r.  w Kancelarii Ogólnej w Urzędzie Miasta Przemyśla, Rynek 1,  od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30 oraz  we wtorki w godz. od 7:30 do 16:00.

Szczegółowe informacje dostępne są pod nr tel. 16 675 20 58 .

DOCXOświadczenie uczestnictwa w zadaniu pn. „Program usuwania azbestu z terenu gminy miejskiej Przemyśl na lata 2013 – 2032”.docx (15,33KB)

Wersja XML