Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Punkt selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK)

 • Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK)

  Brak opisu obrazka
  Na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl funkcjonuje  Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)  do którego mieszkańcy Przemyśla mogą przywozić odpady tzw. problemowe: przeterminowane leki, chemikalia, baterie, akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone oraz odpady budowlane i rozbiórkowe(gruz budowlany). W załączeniu Regulamin PSZOK.
  Data publikacji: 14-04-2016 10:00
Wersja XML