Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Spotkanie w sprawie Karty Seniora

W dniu 26 lutego 2016 r. w Urzędzie Miejskim w Przemyślu odbyło się spotkanie Prezydenta Miasta Przemyśla Roberta Chomy z Prezesem Stowarzyszenia MANKO Łukaszem Salwarowskim oraz Prezesem Zarządu Fundacji „SeniorPlus” Ryszardem Bujakiem. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Przemyskiej Rady Seniorów: Elżbieta Grodecka, Anna Hayder i Stanisława Żak, Przewodnicząca Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Helena Warda, Wiceprezes Zarządu Przemyskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku Małgorzata Ekiert oraz Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Danuta Wiech i Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych Robert Gawlik.

Uczestnicy zapoznali się działalnością Stowarzyszenia MANKO oraz założeniami krajowego programu Ogólnopolska Karta Seniora. Karta upoważnia osoby po 60 roku życia do korzystania z atrakcyjnych zniżek w firmach i instytucjach partnerskich. Dbałość o aktywizację środowisk seniorskich oraz ich zdrowie i bezpieczeństwo to bardzo istotny aspekt działalności Stowarzyszenia. Żeby ułatwić seniorom dostęp do ofert różnych branż, we współpracy z partnerami, została wdrożona Małopolska, a następnie Ogólnopolska Karta Seniora.

Podczas spotkania Prezydent wyraził uznanie dla tak cennej inicjatywy, podkreślając konieczność podejmowania różnorodnych działań na rzecz osób starszych. Zebranie stanowiło okazję do podzielenia się własnymi doświadczeniami w realizacji polityki senioralnej w Przemyślu.

 

 

 

 

 

Wersja XML