Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rada Sportu (2015)

Powołana Zarządzeniem nr 366/2015 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 16 września 2015 r. Rada Sportu jest organem opiniodawczo-doradczym w sprawach dotyczących organizacji i koordynacji działań w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Aktualny skład Rady Sportu:

 1. Bal Robert
 2. Bodnar Zdzisław
 3. Cupak Piotr
 4. Eliński Leszek
 5. Młot Krzysztof
 6. Kazimir Robert
 7. Pająk Piotr
 8. Sugier Krzysztof
 9. Robert Skawiński

 

Wersja XML