Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zakończenie realizacji projektu pn. "Integracja działań na rzecz rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Przemyśl"

 

Gmina Miejska Przemyśl wraz z Gminą Krasiczyn, Medyka, Orły, Przemyśl, Żurawica zakończyła realizację projektu pn. „Integracja działań na rzecz rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Przemyśl”.

Projekt realizowany przy współfinansowaniu Unii Europejskiej w ramach „Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania współpracy w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych” z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 – 2013.

Termin realizacji projektu: 01.10.2013 r. – 31.08.2015 r.

W ramach przedmiotowego projektu opracowano:

 1. Strategię Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Przemyśl.
 2. Diagnozę potencjału gospodarczego i atrakcyjności inwestycyjnej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Przemyśl.
 3. Dokumentację techniczną na remont oraz przebudowę budynków z przeznaczeniem na Inkubator Przedsiębiorczości i Innowacji.
 4. Dokumentację projektową na budowę otwartego zbiornika retencyjnego przy potoku Sielec.
 5. Plany Gospodarki Niskoemisyjnej dla gmin Żurawica, Przemyśl, Orły, Medyka, Krasiczyn.
 6. Inwentaryzacje wraz z audytem dla sieci oświetlenia drogowo-ulicznego na terenie MOF Przemyśl.

 

 

Wersja XML