Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Przemyślu

 

 

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Przemyślu
(Numer projektu: 2000/PL/16/P/PE/009)

Okres realizacji: 2001 – 2010
Źródło finansowania: Fundusz Spójności
Wartość całkowita: 13 955 200,00 EURO (56 377 104,67 zł wartość szacunkowa)
Dofinansowanie: 6 977 600,00 EURO (28 188 552,33 zł wartość szacunkowa)

Realizacja inwestycji zapewni zdolność do całkowitego oczyszczania ścieków dla całej społeczności miasta Przemyśla oraz sąsiadujących gmin. Docelowo liczba ludności zamieszkującej teren zlewni przemyskiej oczyszczalni ścieków wyniesie prawie 90 000 osób. Realizacja przedsięwzięcia kierowana jest także do całej społeczności zamieszkującej w dolinie rzeki San poniżej miasta Przemyśla. Dostosowanie parametrów oczyszczonych ścieków do norm prawnych, a także uporządkowanie gospodarki osadowej, z całą pewnością wpłynie korzystnie na stan środowiska naturalnego i tym samym na polepszenie walorów przyrodniczych całego regionu.
W ramach projektu wykonano następujący zakres prac:

W sierpniu 2009 r. zakończyły się roboty budowlane w ramach projektu.
W grudniu 2010 r.  opracowano Raport Końcowy Projektu, który został przekazany do zatwierdzenia przez Komisję Europejską.

Szczegółowe informacje dot. projektu dostepne pod adresem:
http://www.pwik.przemysl.pl/item,57,modernizacja-oczyszczalni-sciekow-w-przemyslu-zakonczone.htm

Wersja XML