Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rewitalizacja zabytkowych obiektów Przemyskiej Starówki

 

 

 

Rewitalizacja zabytkowych obiektów Przemyskiej Starówki
(Nr projektu: Z/2.18/III/3.3.1/20/06)

Okres realizacji: 2006 - 2008
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
Wartość całkowita: 1 047 241,36 zł
Dofinansowanie: 308 756,28 zł (EFRR), 61 751,25 zł (Budżet Państwa), 92 104,66 zł (Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków)

Przedmiotem projektu była rewitalizacja czterech zabytkowych kamienic na terenie Rynku Starego Miasta w Przemyślu (Kazimierza Wielkiego 9, Franciszkańska 14, Rynek 5, Rynek 6). Przeprowadzone remonty pozwoliły m.in.: zabezpieczyć obiekty przed degradacją, miały wpływ na wzrost wartości architektonicznej rewitalizowanych obiektów oraz na upiększenie tkanki urbanistycznej miasta. W ramach projektu wykonano:

 1. Remont elewacji z kolorystyką.
 2. Roboty izolacyjne.
 3. Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej.
 4. Remont ciągów komunikacji ogólnej (Kazimierza Wielkiego 9, Franciszkańska 14).
 5. Remont więźby dachowej z pokryciem (Franciszkańska 14).
Wersja XML