Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Renowacja i adaptacja zabytkowego budynku w Przemyślu z przeznaczeniem na cele kulturalne

 

 

 

Renowacja i adaptacja zabytkowego budynku w Przemyślu z przeznaczeniem na cele kulturalne
(Nr projektu: Z/2.18/III/3.3.1/18/06)

Okres realizacji: 2006 - 2007
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
Wartość całkowita: 1 167 484,07 zł
Dofinansowanie: 485 911,69 zł (EFRR), 97 182,34 zł (Budżet Państwa), 136 331,36 zł (Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków)

Przedmiotem projektu była renowacja i adaptacja zabytkowego budynku przy ul. Konarskiego 5 w Przemyślu z przeznaczeniem na cele kulturalne. Przeprowadzony remont pozwolił m.in.: zabezpieczyć obiekt przed fizyczną degradacją oraz zwiększył dostępność instytucji kultury dla osób niepełnosprawnych. W ramach projektu wykonano:

 1. Remont dachu stromego i dachu płaskiego (stropodachu).
 2. Roboty murarskie, roboty posadzkowe, tynki, oblicowania i roboty malarskie wewnątrz budynku.
 3. Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, remont zabytkowych drzwi zewnętrznych.
 4. Remont elewacji budynku.
 5. Dobudowę zewnętrznego szybu windowego oraz wykonanie pochylni podjazdu dla osób niepełnosprawnych w holu wejściowym.
 6. Wymianę oraz przebudowa instalacji elektrycznej, c.o. oraz wodno-kanalizacyjnej.
 7. Instalację wentylacji sali widowiskowej.
Wersja XML