Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów przygranicznych poprzez modernizację ul. Bakończyckiej w Przemyślu

Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów przygranicznych poprzez modernizację ul. Bakończyckiej w Przemyślu
(Nr projektu: NEB/PL/PDK/1.1/05/146)

Okres realizacji: 2005 - 2006
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina INTERREG IIIA / TACIS CBC
Wartość całkowita: 4 198 268,61 zł
Dofinansowanie: 3 148 701,45 zł

Przedmiotem projektu była modernizacja ul. Bakończyckiej w celu stworzenia alternatywnego połączenia pomiędzy przejściem granicznym w Medyce oraz planowanym przejściem w Malhowicach, polepszenia dostępu do terenów inwestycyjnych, miejsc atrakcyjnych turystycznie, centrum edukacji oraz miejsca kultu religijnego (Kalwaria Pacławska). W ramach projektu wykonano:

 1. Jednojezdniową, dwupasmową ulicę klasy Z, o wymienionej nawierzchni bitumicznej, obciążenie 100 kN/oś (1,07 km).
 2. Dwustronne chodniki na całej długości jezdni.
 3. Ciąg kanalizacji deszczowej wraz z zespołem urządzeń podczyszczających ścieki.
 4. Linię oświetlenia ulicznego na całej długości ulicy.
Wersja XML