Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przygotowanie dokumentacji do wdrożenia inwestycji pn. „Modernizacja Zamku Kazimierzowskiego w Przemyślu”

 

 

Przygotowanie dokumentacji do wdrożenia inwestycji pn. „Modernizacja Zamku Kazimierzowskiego w Przemyślu”
(Nr projektu: PL2003/005 – 710.01.05.05/iga/08/21)

Okres realizacji: 2005 - 2006
Źródło finansowania: Program Phare 2003 „Przygotowanie projektów infrastrukturalnych w ramach INTERREG IIIA”
Wartość całkowita: 165 645,21 zł
Dofinansowanie: 78 186,67 zł

Przedmiotem projektu było wykonanie projektu budowlano wykonawczego dla inwestycji pn. „Modernizacja Zamku Kazimierzowskiego w Przemyślu”. Zakres projektu obejmuje:

  1. Roboty budowlane (Teatr Fredreum i jego zaplecze, sala konferencyjna, dom gościnny, rezerwat archeologiczny, pomieszczenie agregatu, istniejące elewacje, stolarka drzwiowa).
  2. Roboty drogowe oraz mała architektura (amfiteatr z zadaszeniem, cafe bar, murki terenowe, drogi, chodniki, krawężniki, droga dojazdowa, zieleń, roboty zabezpieczające).
  3. Instalacje elektryczne, sanitarne, wentylacja i klimatyzacja.
Wersja XML