Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Prezes Fundacji Lubomirskich z wizytą w Przemyślu

Dzisiaj, 21 kwietnia br., w Urzędzie Miejskim w Przemyślu z wizytą przebywał Prezes Fundacji Książąt Lubomirskich Jan Lubomirski – Lanckoroński. Było to kolejne spotkanie na Podkarpaciu, na którym prezentowana była działalność Fundacji i idea fundowania stypendiów uzdolnionej młodzieży z naszych terenów.

Książę Jan Lubomirski – Lanckoroński spotkał się z Prezydentem Miasta Przemyśla Robertem Chomą, a następnie z połączonym gremium rad: Seniorów i Młodzieżowej Rady Miasta. Fundacja szczególnie wspiera i angażuje się w przedsięwzięcia związane z historią rodzinnych miejscowości oraz inicjatywami młodzieżowymi – jedną z nich jest fundowanie stypendiów dla szczególnie uzdolnionej młodzieży na kresach wschodnich, nie tylko naukowo, ale i artystycznie. Chęć podobnej działalności w regionach położonych na terenie wschodniej Polski wyraził Prezes Fundacji w trakcie dzisiejszego spotkania, podkreślając, że liczy na życzliwe wsparcie i pomoc w tym dziele Prezydenta Miasta Przemyśla.

 

 

Wersja XML