Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Oferta nieruchomości Gminy Miejskiej Przemyśl udostępnionych do zbycia/najmu w drodze organizowanych przetargów

Kliknij na link w ostatniej kolumnie, aby zobaczyć pełne ogłoszenia o przetargach

Lp.

Rodzaj nieruchomości

Adres 

Oznaczenie działki

Przeznaczenie nieruchomości

Informacje o przetargach

1 nieruchomość zabudowana Włodzimierza Bilana 2 działka nr 41
o pow. 0,0981 ha
działka nr 42
o pow. 0,0188 ha
obręb 214
Nieruchomość zabudowana jest budynkiem murowanym dwukondygnacyjnym,
częściowo podpiwniczonym, z poddaszem częściowo użytkowym, o powierzchni użytkowej 740,81 m2. Budynek wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodno – kanalizacyjną
i C.O. na paliwo stałe.

przetarg ODWOŁANY

przetarg  ogłoszenie

2 nieruchomość zabudowana Juliusza Słowackiego 87 i 87A działka nr 998/1
o pow. 0,3184 ha
obręb 212
Nieruchomość położona jest na terenie kompleksu byłego szpitala. Zabudowana jest dwoma budynkami użytkowymi: parterowym o powierzchni użytkowej 201 m2 oraz piętrowym o powierzchni użytkowej 343 m2.  
3 nieruchomość zabudowana Czwartaków 5 działka nr 2082
o pow. 0,0560 ha
obręb 202
Nieruchomość zabudowana wolnostojącym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o pow. uż. 101,43 m2 oraz budynkiem gospodarczym przetarg w przygotowaniu
4 nieruchomość zabudowana Sarbiewskiego 10 działka nr 2294
o pow. 0,0545 ha
obręb 202
Nieruchomość zabudowana wolnostojącym budynkiem mieszkalnym, o dwóch lokalach mieszkalnych o pow. uż. po 67,90 m2 każdy, oraz budynkiem gospodarczym przetarg 07.12.2022 r. ogłoszenie
5 nieruchomość niezabudowana gen. Józefa Wysockiego działka nr 132/15 o pow. 0,1578 ha wraz z udziałem 1/16 niewydz. cz w dz. nr 132/2, 132/14 i 133/5 obręb 201

działka nr 132/15 przeznaczona
pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
(mpzp)

udział 1/16 niewydz. cz w dz. nr 132/2, 132/14
i 133/5 obr. 201 stanowi drogę wewnętrzną

 
6 nieruchomość niezabudowana Grochowska działka nr 58/1
o pow. 0,2339 ha,
obręb 210
pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego
(decyzja o warunkach zabudowy)
przetarg 16.11.2022 r. ogłoszenie
7 nieruchomość niezabudowana Władysława Łokietka dz. nr 588/1 o pow. 0,0139 ha, dz. nr 588/2
o pow. 0,0450 ha wraz
z udziałem 2/3 niewydzielonych części w dz. nr 587 o pow. 0,0172 ha obr. 201
pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
(mpzp)
przetarg w przygotowaniu
8 nieruchomość niezabudowana Sybiraków d.Przekopana działka nr 1468/3
o pow. 0,1060 ha
obręb 208
pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem wbudowanym lub wolnostojącym (...)
(decyzja o warunkach zabudowy)
przetarg rozstrzygnięty
9 nieruchomość niezabudowana

Przerwa

działka nr 199/3
o pow. 0,1031 ha
obręb 209
teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
(mpzp)
przetarg 07.12.2022 r. ogłoszenie
10 nieruchomość niezabudowana Potokowa dz. nr 257
o pow. 0,2843 ha
w obrębie 210
pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z obiektami i towarzyszącymi urządzeniami budowlanymi, w tym m.in. realizacja garażu wbudowanego lub wolnostojącego
(decyzja o warunkach zabudowy)

przetarg w przygotowaniu

11 nieruchomość niezabudowana rejon
ul. Łętowskiej
działka nr 511/6
o pow. 0,1440 ha i działka nr 511/7
o pow. 0,0245 ha
obręb 201
tereny zabudowy mieszkaniowej "3MN" i teren ciągów pieszo-jezdnych "10KRX"
(mpzp)
przetarg rozstrzygnięty
12 nieruchomość niezabudowana Kardynała Wyszyńskiego działka nr 1245
o pow. 0,0930 ha
obręb 202
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej "MN7"
(mpzp)
przetarg 30.11.2022 r. ogłoszenie
13 nieruchomość niezabudowana Bielskiego działka nr 268/2
o pow. 0,0020 ha
działka nr 269/2
o pow. 0,0031 ha
działka nr 276
o pow. 0,0048 ha
działka nr 281
o pow. 0,0133 ha
obręb 205
Na działkach znajduje się urządzony ciąg komunikacyjny przetarg 07.12.2022 r. ogłoszenie
14 nieruchomość niezabudowana rejon
ul. ks. Skorupki

działka nr 435/5
o pow. 0,0025 ha
i działka nr 1810/2
o pow. 0,0447 ha
obręb 205

tereny przeznaczone pod pawilonową zabudowę usługową, wraz z parkingami
(mpzp)
przetarg 07.12.2022 r. ogłoszenie
15 nieruchomość niezabudowana Piotra Kmity   działka nr 1197/2
o pow. 0,0483 ha
obręb 207

Działka niezabudowana
tereny zieleni
 (mpzp)

przetarg 16.11.2022 r. ogłoszenie
16 nieruchomość niezabudowana  Cegielniana działka nr 507/9
 pow. 0,1395 ha,
obręb 213
przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (mpzp "Słowackiego II")

przetarg 30.11.2022 r.  ogłoszenie

17 nieruchomość
niezabudowana
Cegielniana działka nr 507/10
 pow. 0,1677 ha,
+ udział 1/6 niewydzielonych części działki nr 507/7
obręb 213
działka nr 507/10 przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
(mpzp "Słowackiego II")
działka nr 507/7 przeznaczona pod drogę wewnętrzną (mpzp "Słowackiego II")
przetarg 30.11.2022 r. ogłoszenie
18 nieruchomość niezabudowana Cegielniana działka nr 507/11
 pow. 0,1848 ha,
+ udział 1/6 niewydzielonych części działki nr 507/7
obręb 213
działka nr 507/11 przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
(mpzp "Słowackiego II")
działka nr 507/7 przeznaczona pod drogę wewnętrzną (mpzp "Słowackiego II")
przetarg 30.11.2022 r. ogłoszenie
19 nieruchomość niezabudowana Cegielniana

działka nr 507/12
 pow. 0,1867 ha,
+ udział 1/6 niewydzielonych części działki nr 507/7
obręb 213

działka nr 507/12 przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
(mpzp "Słowackiego II")
działka nr 507/7 przeznaczona pod drogę wewnętrzną (mpzp "Słowackiego II")

przetarg 30.11.2022 r. ogłoszenie

20 nieruchomość niezabudowana Cegielniana

działka nr 507/13
 pow. 0,1505 ha,
+ udział 1/6 niewydzielonych części działki nr 507/7
obręb 213

działka nr 507/13 przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
(mpzp "Słowackiego II")
działka nr 507/7 przeznaczona pod drogę wewnętrzną (mpzp "Słowackiego II")

przetarg 30.11.2022 r. ogłoszenie

21 nieruchomość niezabudowana Fabryczna działka nr 507/15
 pow. 0,2975 ha,
obręb 213

nieruchomość niezabudowana
przeznaczona pod zabudowę wielorodzinną 
z usługami (mpzp "Słowackiego II")

przetarg w przygotowaniu

22 nieruchomość niezabudowana Astronautów

działka nr 787
 pow. 0,0800 ha,
obręb 203

nieruchomość niezabudowana przetarg 16.11.2022 r. ogłoszenie
23 nieruchomość niezabudowana Żołnierzy
2 Korpusu Polskiego
działka nr 1173/4
o pow. 0,2195 ha
obręb 203
pod budowę zespołu garaży murowanych wraz
z infrastrukturą techniczną (...).
(decyzja o warunkach zabudowy)
przetarg  19.10.2022 r. ogłoszenie
24 nieruchomość niezabudowana Żołnierzy
2 Korpusu Polskiego
działki nr 707, nr 708, nr 1195
o łącznej pow. 0,3326 ha
obręb 203
pod budowę 2 zespołów garaży murowanych
wraz z infrastrukturą techniczną (...).
(decyzja o warunkach zabudowy)
przetarg w przygotowaniu
25 nieruchomość niezabudowana Rzeźnicza udział 1/2 n.cz. w działkach nr 485 o pow. 0,0484 ha, nr 488/4 o pow. 0,1642 ha, nr 489/4 o pow. 0,1650 ha, nr 486 o pow. 0,1177 ha i nr 487 o pow. 0,0081 ha
obr. 208
nieruchomość niezabudowana  
26 nieruchomość niezabudowana Korytniki
gm. Krasiczyn
woj. podkarpackie
udział 1/8 n.cz.
w działkach nr:
153/2 o pow. 0,1100 ha, 1374 o pow. 0,0800 ha,  obr. 0004  Korytniki 
nieruchomość niezabudowana  
27 nieruchomość niezabudowana Jana Zamoyskiego działka nr 566
o pow. 0,0080 ha
obręb 214
pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami
(mpzp)
 
28 nieruchomość niezabudowana Wołodyjowskiego działka nr 59/2
o pow. 0,1733 ha
obręb 204

przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną "2MN" i zieleń nieurządzoną "2ZPN"
(mpzp "Ostrów II - południe")

wykaz do 7.11.2022 r.
29
Wykaz wolnych lokali użytkowych, przeznaczonych do najmu, stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl lub będących w jej dyspozycji, położonych na terenie Miasta Przemyśla,zarządzanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przemyślu

Grodzka 15,

Dworskiego 9,

Rynek 17-18,

Jagiellońska 3,

Jagiellońska 11,

Plac Rybi 2,

Ratuszowa 7,

Słowackiego 13,

Słowackiego 33,

Słowackiego 64,

Smolki 19,

Herburtów 28,

Kopernika 24,

3 lokali użytkowych - Słowackiego 85 (kompleks poszpitalny)

WYKAZ

30 Lokal użytkowy na sprzedaż ul. Dworskiego 15,    lokal nr U1 dz. nr 840 w obr. 207 lokal nr U1 o powierzchni 30,43 m2

Lokal użytkowy nr U1 położony jest na poziomie piwnic-sutereny w budynku z wejściem bezpośrednio od ul. Dworskiego i składa się z dwóch pomieszczeń usługowych oraz wc. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną (licznik zdemontowany), wodną oraz kanalizację. Brak ogrzewania lokalu. Budynek przy ul. Dworskiego 15 w Przemyślu objęty jest ochroną konserwatorską jako element zabudowy Dworskiego tak więc na nabywcy ciążyć będą obowiązki wynikające z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.  Z uwagi na fakt, iż budynek przy ul. Dworskiego 15 objęty jest ochroną konserwatorską nie zostało wykonane świadectwo energetyczne dla części budynku obejmującej przedmiotowy lokal.

Przetarg 22.12.2021 r.

Ogłoszenie

31 Lokal użytkowy na sprzedaż ul. Dworskiego 15,    lokal nr U2 dz. nr 840 w obr. 207 lokal nr U2 o powierzchni 21,33 m2

Lokal użytkowy nr U2 położony jest na poziomie piwnic-sutereny w budynku  z wejściem bezpośrednio od ul. Dworskiego i składa się z dwóch pomieszczeń usługowych oraz wc. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodną oraz kanalizację. Brak ogrzewania lokalu. Budynek przy ul. Dworskiego 15 w Przemyślu położony jest na terenie układu urbanistycznego Miasta Przemyśla objętego ochroną objęty jest ochroną konserwatorską jako element zabudowy ul. Dworskiego tak więc na nabywcy ciążyć będą obowiązki wynikające z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.  Z uwagi na fakt, iż budynek przy ul. Dworskiego 15 objęty jest ochroną konserwatorską nie zostało wykonane świadectwo energetyczne dla części budynku obejmującej przedmiotowy lokal.

Przetarg 22.12.2021 r.

Ogłoszenie

32 Przetarg na wynajem/dzierżawę wolnych lokali użytkowych na czas nieoznaczony

Grodzka 15,

Rynek 17-18,

Jagiellońska 6, 11,

Wyb. J. Piłsudskiego 29,

Wałowa 5-7

K. Wielkiego 15

 

Dworskiego 30,

Ratuszowa 7,

Słowackiego 13,

Słowackiego 33,

Herburtów 28,

 

3 lokale użytkowe - Słowackiego 85 (kompleks poszpitalny)

 

Przetarg 18.11.2022 r.

Ogłoszenie najem + wykaz nr 5

 

 

33

lokale mieszkalne: na sprzedaż

Czachowskiego 5/5

Dz. nr 709 w obr. 212

lokal o pow. 47,04 m2,

Lokal mieszkalny nr 5 położony jest na poziomie sutereny w budynku przy
ul. Czachowskiego 5. Składa się z pokoju, kuchni przedpokoju i łazienki z wc. Do lokalu przynależy komórka o pow. 18,10 m2. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną (licznik zdemontowany), wod-kan, ogrzewanie - kuchnia kaflowa i piec kaflowy. Ściany w całym lokalu pokryte sidingiem a w łazience płytki, na podłodze w pokoju i kuchni panele, w łazience i przedpokoju płytki. Okna PCV, drzwi wewnętrzne starego typu, drzwi wejściowe stalowe w stanie złym. Dla części budynku obejmującej przedmiotowy lokal zostało wykonane świadectwo charakterystyki energetycznej.

Przetarg 15.12.2021 r.

Ogłoszenie

34 Wykaz wolnych lokali użytkowych przeznaczonych do najmu na czas nieoznaczony

Grodzka 15,

Rynek 17-18,

Jagiellońska 6,

Jagiellońska 11,  Wałowa 5 i 7,

Piłsudskiego  29

Ratuszowa 7, Dworskiego 9,

Dworskiego 30,

Słowackiego 13,

Słowackiego 33,

Herburtów 28,

Plac Konstytucji 3 Maja Stacja Trafo

 

3 lokali użytkowych - Słowackiego 85 (kompleks poszpitalny)

 

 

Wykaz

STAN NA DZIEŃ 25.11.2022 r.

35 lokal mieszkalny na sprzedaż Basztowa 10/8 działka nr 921 o pow. 
w obrębie 207 m. lokal mieszkalny o pow. 46,97m2

Lokal mieszkalny nr 8 położony jest na drugim piętrze w budynku przy
ul. Basztowej 10. Składa się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju i 1/2 niewydzielonych części suchej ubikacji znajdującej się na balkonie. Do lokalu przynależą dwie piwnice
o pow. 2,97 m2 i 4,19 m2. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną (licznik zdjęty), wod-kan, ogrzewanie - kuchnia kaflowa i piec kaflowy. Ściany w całym lokalu malowane farbą emulsyjną w stanie średnim wymagającym odświeżenia.
W kuchni brak jest wentylacji stąd widoczne miejscowe zawilgocenia oraz wykwity pleśni.
Na podłodze panele. Okna starego typu do wymiany, drzwi wewnętrzne drewniane w stanie dobrym.  Z uwagi na fakt,
iż budynek objęty jest ochroną konserwatorską, jako element zabudowy ulicy Basztowej dla części budynku obejmującej przedmiotowy lokal nie zostało wykonane świadectwo charakterystyki energetycznej.

Przetarg  29.12.2021 r. 

ogłoszenie

Zbycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym
36 nieruchomość zabudowana rejon ul. Słowackiego i Wapowskiego działka nr 997/4
o pow. 0,9880 ha
obręb 212
nieruchomość zabudowana dwoma trzykondygnacyjnymi budynkami szpitalnymi oraz budynkiem technicznym wykaz do 15.12.2022 r.
37 nieruchomość zabudowana rejon ul. Słowackiego i Wapowskiego działka nr 997/9
o pow. 1,0754 ha
obręb 212
nieruchomość zabudowana sześcioma budynkami niemieszkalnymi wykaz do 15.12.2022 r.
38 nieruchomość zabudowana rejon ul. Słowackiego i Żołnierzy I Armii WP działka nr 235/1
o pow. 0,9623 ha
obręb 212
nieruchomość zabudowana budynkami garażowymi, wiatą i byłą kotłownią wykaz do 15.12.2022 r.
39 nieruchomość niezabudowana Żurawicka działka nr 449/8
o pow. 0,0337 ha
obręb 201
nieruchomość przeznaczona pod zieleń urządzoną (mpzp) wykaz do 21.11.2022 r.
40 nieruchomość niezabudowana ul. Sucharskiego / ul. Wandy działka nr 255/2
o pow. 0,0241 ha
i działka nr 436/2
o pow. 0,0029 ha
obręb 212
nieruchomość niezabudowana wykaz do 30.11.2022 r.
41 nieruchomość niezabudowana Jacka Kaczmarskiego działka nr 676/2
 pow. 0,0179 ha,
obręb 206
nieruchomość przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 
z usługami (mpzp "Zielonka I")
 
Wersja XML