Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Oferta nieruchomości Gminy Miejskiej Przemyśl udostępnionych do przetargów na sprzedaż, oddanie w użytkowanie wieczyste lub dzierżawę

Kliknij na link w ostatniej kolumnie, aby zobaczyć pełne ogłoszenia o przetargach

Lp.

Rodzaj nieruchomości

Adres 

Oznaczenie działki

Przeznaczenie nieruchomości

Informacje o przetargach

1 nieruchomość zabudowana Włodzimierza Bilana 2

dz. nr 41
o pow. 0,0981 ha
dz. nr 42
o pow. 0,0188 ha
obręb 214

Nieruchomość zabudowana jest budynkiem murowanym dwukondygnacyjnym,
częściowo podpiwniczonym, z poddaszem częściowo użytkowym, o powierzchni użytkowej 740,81 m2. Budynek wyposażony jest
w instalacje: elektryczną, wodno – kanalizacyjną
i C.O. na paliwo stałe.

przetarg 16.03.2022 r. ogłoszenie

2 nieruchomość gruntowa Ludwika Pasteura
stok narciarski
dz. nr 981/1
o pow. 0,1545 ha
obręb 212
Teren zieleni urządzonej, o szczególnych ustaleniach,  w których dopuszcza się lokalizację kubaturowych obiektów budowlanych o funkcji związanej ze sportem, rekreacją, turystyką , usługami a także funkcji administracyjnych, socjalnych, gospodarczych (mpzp) 
Na nieruchomości usytuowany jest budynek „pawilonu górnego” przy stoku narciarskim, w stanie surowym otwartym.
 
3 nieruchomość niezabudowana Jana III Sobieskiego/ Kardynała Stefana Wyszyńskiego działka nr 2916/4
o pow. 0,0886 ha
obręb 202
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
(mpzp)
przetarg rozstrzygnięty
4 nieruchomość niezabudowana Jana III Sobieskiego/ Kardynała Stefana Wyszyńskiego działka nr 2916/5
o pow. 0,0813 ha
obręb 202
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
(mpzp)
przetarg rozstrzygnięty
5 nieruchomość niezabudowana Kardynała Stefana Wyszyńskiego działka nr 2916/32
o pow. 0,0655 ha
wraz z udziałem
1/10 niewydz. cz w działce nr 2916/24
obręb 202
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren przeznaczony pod ciąg pieszo-jezdny
(mpzp)
przetarg w przygotowaniu
6 nieruchomość niezabudowana Włodzimierza Bilana działka nr 27/4 i nr 50/5
o łącznej pow. 0,0371 ha
obręb 214
działki niezabudowane przetarg 09.02.2022 r. ogłoszenie
7 nieruchomość niezabudowana Ks. Skorupki
Narutowicza
działki nr 476/4, 477/4, 484/2, 484/4, 485, 487/1, 486 o łącznej
pow. 0,3018 ha
obręb 205
tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami,
tereny zabudowy wielorodzinnej,
tereny dróg wewnętrznych
(mpzp)
przetarg rozstrzygnięty
8 nieruchomość niezabudowana Marcina Bielskiego działka nr 270
o pow. 0,0909 ha
i działka nr 271
o pow. 0,0051 ha 
obręb 205
teren przeznaczony pod budowę szkoły podstawowej i gimnazjum
(mpzp)
przetarg rozstrzygnięty
9 nieruchomość niezabudowana gen. Józefa Wysockiego działka nr 132/15 o pow. 0,1578 ha wraz z udziałem 1/16 niewydz. cz w dz. nr 132/2, 132/14 i 133/5 obręb 201

działka nr 132/15 przeznaczona
pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
(mpzp)

udział 1/16 niewydz. cz w dz. nr 132/2, 132/14
i 133/5 obr. 201 stanowi drogę wewnętrzną

przetarg 02.02.2022 r. ogłoszenie

10 nieruchomość niezabudowana Grochowska działka nr 58/1
o pow. 0,2339 ha,
obręb 210

pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego
(decyzja o warunkach zabudowy)
przetarg 2.03.2022 r. ogłoszenie
11 nieruchomość niezabudowana Władysława Łokietka dz. nr 588/1 o pow. 0,0139 ha, dz. nr 588/2
o pow. 0,0450 ha wraz
z udziałem 2/3 niewydzielonych części w dz. nr 587 o pow. 0,0172 ha obr. 201
pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
(mpzp)
przetarg w przygotowaniu
12 nieruchomość niezabudowana

Przerwa

działka nr 199/3
o pow. 0,1031 ha
obręb 209
teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
(mpzp)
przetarg 09.02.2022 r. ogłoszenie
13 nieruchomość niezabudowana Siemiradzkiego działka nr 1071
o pow. 0,0666 ha
i działka nr 1075
o pow. 0,0150 ha
obręb 207
pod budowę parkingu dla samochodów osobowych (...) przy ulicy H. Siemiradzkiego w Przemyślu
(decyzja o warunkach zabudowy)
przetarg w przygotowaniu
14 nieruchomość niezabudowana Potokowa dz. nr 257
o pow. 0,2843 ha
w obrębie 210
pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z obiektami i towarzyszącymi urządzeniami budowlanymi, w tym m.in. realizacja garażu wbudowanego lub wolnostojącego
(decyzja o warunkach zabudowy)

przetarg w przygotowaniu

15 nieruchomość niezabudowana Sybiraków d.Przekopana działka nr 1468/3
o pow. 0,1060 ha
obręb 208

pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem wbudowanym lub wolnostojącym (...)

(decyzja o warunkach zabudowy)

przetarg 09.02.2022 r. ogłoszenie
16 nieruchomość niezabudowana Jana Zamoyskiego działka nr 566
o pow. 0,0080 ha
obręb 214
pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami
(mpzp)
przetarg 09.02.2022 r. ogłoszenie
17 nieruchomość niezabudowana Piotra Kmity   działka nr 1197/2
o pow. 0,0483 ha
obręb 207
Działka niezabudowana
 (mpzp)
 przetarg 02.02.2022 r. ogłoszenie
18 nieruchomość niezabudowana Cegielniana

działka nr 507/8
 pow. 0,1279 ha,

+ udział 1/6 niewydzielonych części działki nr 507/7

obręb 213

działka nr 507/8 przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
(mpzp "Słowackiego II")
działka nr 507/7 przeznaczona pod drogę wewnętrzną (mpzp "Słowackiego II")

przetarg 16.02.2022 r. ogłoszenie

19 nieruchomość niezabudowana Cegielniana

działka nr 507/9
 pow. 0,1395 ha,

obręb 213

 przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (mpzp "Słowackiego II")

 

przetarg 16.02.2022 r. ogłoszenie
20 nieruchomość
niezabudowana
Cegielniana

działka nr 507/10
 pow. 0,1677 ha,
+ udział 1/6 niewydzielonych części działki nr 507/7
obręb 213

działka nr 507/10 przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
(mpzp "Słowackiego II")
działka nr 507/7 przeznaczona pod drogę wewnętrzną (mpzp "Słowackiego II")

przetarg 16.02.2022 r. ogłoszenie

 

21 nieruchomość niezabudowana Cegielniana

działka nr 507/11
 pow. 0,1848 ha,
+ udział 1/6 niewydzielonych części działki nr 507/7
obręb 213

działka nr 507/11 przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
(mpzp "Słowackiego II")
działka nr 507/7 przeznaczona pod drogę wewnętrzną (mpzp "Słowackiego II")

przetarg  16.02.2022 r. ogłoszenie
22 nieruchomość niezabudowana Cegielniana

działka nr 507/12
 pow. 0,1867 ha,
+ udział 1/6 niewydzielonych części działki nr 507/7
obręb 213

działka nr 507/12 przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
(mpzp "Słowackiego II")
działka nr 507/7 przeznaczona pod drogę wewnętrzną (mpzp "Słowackiego II")

przetarg 16.02.2022 r. ogłoszenie
23 nieruchomość niezabudowana Cegielniana

działka nr 507/13
 pow. 0,1505 ha,
+ udział 1/6 niewydzielonych części działki nr 507/7
obręb 213

działka nr 507/13 przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
(mpzp "Słowackiego II")
działka nr 507/7 przeznaczona pod drogę wewnętrzną (mpzp "Słowackiego II")

przetarg 16.02.2022 r. ogłoszenie
24 nieruchomość niezabudowana Fabryczna

działka nr 507/15
 pow. 0,2975 ha,
obręb 213

nieruchomość niezabudowana
przeznaczona pod zabudowę wielorodzinną 
z usługami (mpzp "Słowackiego II")

przetarg w przygotowaniu

25 nieruchomość niezabudowana Astronautów

działka nr 787
 pow. 0,0800 ha,
obręb 203

nieruchomość niezabudowana przetarg 23.02.2022 r. ogłoszenie
26 nieruchomość niezabudowana Żołnierzy
2 Korpusu Polskiego
działka nr 1173/4
o pow. 0,2195 ha
obręb 203
pod budowę zespołu garaży murowanych wraz
z infrastrukturą techniczną (...).
(decyzja o warunkach zabudowy)
wykaz do 12.01.2022 r.
27 nieruchomość niezabudowana Żołnierzy
2 Korpusu Polskiego
działki nr 707, nr 708, nr 1195
o łącznej pow. 0,3326 ha
obręb 203
pod budowę 2 zespołów garaży murowanych
wraz z infrastrukturą techniczną (...).
(decyzja o warunkach zabudowy)
wykaz do 12.01.2022 r.
28 nieruchomość niezabudowana Przemysłowa dz. nr 2/30
o pow. 6,4813 ha
obręb 213
teren Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN
teren zabudowy przemysłowo-usługowej
(mpzp)
przetarg 23.03.2022 r. ogłoszenie
29 nieruchomość niezabudowana Rzeźnicza udział 1/2 n.cz. w działkach nr 485 o pow. 0,0484 ha, nr 488/4 o pow. 0,1642 ha, nr 489/4 o pow. 0,1650 ha, nr 486 o pow. 0,1177 ha i nr 487 o pow. 0,0081 ha
obr. 208
nieruchomość niezabudowana  
30 nieruchomość niezabudowana Korytniki
gm. Krasiczyn
woj. podkarpackie
udział 1/8 n.cz.
w działkach nr:
153/2 o pow. 0,1100 ha, 1374 o pow. 0,0800 ha,  obr. 0004  Korytniki 
nieruchomość niezabudowana  
31 nieruchomość niezabudowana Kruhel Wielki działka nr 138
o pow. 0,0458 ha
obręb 216
nieruchomość niezabudowana  
32

Wykaz wolnych lokali użytkowych, przeznaczonych do najmu, stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl lub będących w jej dyspozycji, położonych na terenie Miasta Przemyśla,zarządzanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przemyślu

Grodzka 15,

Dworskiego 9,

Rynek 17-18,

Jagiellońska 3,

Jagiellońska 11,

Plac Rybi 2,

 

Ratuszowa 7,

Słowackiego 13,

Słowackiego 33,

Słowackiego 64,

Smolki 19,

Herburtów 28,

Kopernika 24,

5 lokali użytkowych - Słowackiego 85 (kompleks poszpitalny)

WYKAZ

 

33 Lokal użytkowy na sprzedaż ul. Dworskiego 15,    lokal nr U1 dz. nr 840 w obr. 207 lokal nr U1 o powierzchni 30,43 m2

Lokal użytkowy nr U1 położony jest na poziomie piwnic-sutereny w budynku z wejściem bezpośrednio od ul. Dworskiego i składa się z dwóch pomieszczeń usługowych oraz wc. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną (licznik zdemontowany), wodną oraz kanalizację. Brak ogrzewania lokalu. Budynek przy ul. Dworskiego 15 w Przemyślu objęty jest ochroną konserwatorską jako element zabudowy Dworskiego tak więc na nabywcy ciążyć będą obowiązki wynikające z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.  Z uwagi na fakt, iż budynek przy ul. Dworskiego 15 objęty jest ochroną konserwatorską nie zostało wykonane świadectwo energetyczne dla części budynku obejmującej przedmiotowy lokal.

Przetarg 22.12.2021 r.

Ogłoszenie

34 Lokal użytkowy na sprzedaż ul. Dworskiego 15,    lokal nr U2 dz. nr 840 w obr. 207 lokal nr U2 o powierzchni 21,33 m2

Lokal użytkowy nr U2 położony jest na poziomie piwnic-sutereny w budynku  z wejściem bezpośrednio od ul. Dworskiego i składa się z dwóch pomieszczeń usługowych oraz wc. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodną oraz kanalizację. Brak ogrzewania lokalu. Budynek przy ul. Dworskiego 15 w Przemyślu położony jest na terenie układu urbanistycznego Miasta Przemyśla objętego ochroną objęty jest ochroną konserwatorską jako element zabudowy ul. Dworskiego tak więc na nabywcy ciążyć będą obowiązki wynikające z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.  Z uwagi na fakt, iż budynek przy ul. Dworskiego 15 objęty jest ochroną konserwatorską nie zostało wykonane świadectwo energetyczne dla części budynku obejmującej przedmiotowy lokal.

Przetarg 22.12.2021 r.

Ogłoszenie

35 Wykaz wolnych lokali użytkowych przeznaczonych do najmu na czas nieoznaczony i oznaczony

Kopernika 24

Rynek 18, Herburtów 28,
 Dworskiego 9, Jagiellońska 3 i 11, 

 

Słowackiego 33, 64

Grodzka 15,

Ratuszowa 7,

Plac Rybi 2, Smolki 19, Słowackiego 13

 

 

Przetarg 21.01.2022 r.

Ogłoszenie + wykaz nr 5

 

36

lokale mieszkalne: na sprzedaż

 

Czachowskiego 5/5

Dz. nr 709 w obr. 212

lokal o pow. 47,04 m2,

Lokal mieszkalny nr 5 położony jest na poziomie sutereny w budynku przy
ul. Czachowskiego 5. Składa się z pokoju, kuchni przedpokoju i łazienki z wc. Do lokalu przynależy komórka o pow. 18,10 m2. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną (licznik zdemontowany), wod-kan, ogrzewanie - kuchnia kaflowa i piec kaflowy. Ściany w całym lokalu pokryte sidingiem a w łazience płytki, na podłodze w pokoju i kuchni panele, w łazience i przedpokoju płytki. Okna PCV, drzwi wewnętrzne starego typu, drzwi wejściowe stalowe w stanie złym. Dla części budynku obejmującej przedmiotowy lokal zostało wykonane świadectwo charakterystyki energetycznej.

Przetarg 15.12.2021 r.

Ogłoszenie

37 Wykaz wolnych lokali użytkowych przeznaczonych do najmu na czas nieoznaczony

J. Słowackiego 85 (KOMPLEKS POSZPITALNY)

J. Słowackiego 87G (dzierżawa budynku)

29,00 m2

Lokale użytkowe: 129,93 m2, 47,28 m2, 174,36 m2,65,73 m2, 96,63 m2

Przetarg 28.01.2022 r.

Ogłoszenie + Wykaz nr 6

Ogłoszenie + wykaz dzierżawa

38 lokal mieszkalny na sprzedaż Basztowa 10/8 działka nr 921 o pow. 
w obrębie 207 m. lokal mieszkalny o pow. 46,97m2

Lokal mieszkalny nr 8 położony jest na drugim piętrze w budynku przy
ul. Basztowej 10. Składa się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju i 1/2 niewydzielonych części suchej ubikacji znajdującej się na balkonie. Do lokalu przynależą dwie piwnice
o pow. 2,97 m2 i 4,19 m2. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną (licznik zdjęty), wod-kan, ogrzewanie - kuchnia kaflowa i piec kaflowy. Ściany w całym lokalu malowane farbą emulsyjną w stanie średnim wymagającym odświeżenia.
W kuchni brak jest wentylacji stąd widoczne miejscowe zawilgocenia oraz wykwity pleśni.
Na podłodze panele. Okna starego typu do wymiany, drzwi wewnętrzne drewniane w stanie dobrym.  Z uwagi na fakt,
iż budynek objęty jest ochroną konserwatorską, jako element zabudowy ulicy Basztowej dla części budynku obejmującej przedmiotowy lokal nie zostało wykonane świadectwo charakterystyki energetycznej.

Przetarg  29.12.2021 r. 

ogłoszenie

Zbycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym
39 nieruchomość niezabudowana ul. Skorupki działka nr 435/11
o pow. 0,0065 ha
obręb 205
przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
(mpzp "Rycerskie I")
wykaz do 7.02.2022 r.
40 nieruchomość niezabudowana ul. Skorupki działka nr 435/12
o pow. 0,0069 ha
obręb 205
przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
(mpzp "Rycerskie I")
wykaz do 2.03.2022 r.
41 nieruchomość niezabudowana ul. Hoża

działki:
- nr 864/14 - 0,0126 ha
- nr 883/13 - 0,0009 ha
obręb 202

nieruchomość niezabudowana wykaz do 7.02.2022 r.
Wersja XML