Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacje dla rodziców i uczniów

 • Stypendia Prezydenta Miasta Przemyśla 2019/2020

  Data publikacji: 31-08-2020 11:39
 • Stypendium Prezydenta Miasta Przemyśla

  Brak opisu obrazka
  W dniach od 19 do 30 czerwca br. istnieje możliwość składania wniosków o przyznanie Stypendium Prezydenta Miasta Przemyśla
  Data publikacji: 18-06-2019 10:24
 • Stypendia Prezydenta Miasta Przemyśla

  Brak opisu obrazka
  W związku z realizacją Uchwały nr 113/2017 r. Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie określenia  szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, formy i zakres tej pomocy, w tym stypendia dla uzdolnionych uczniów oraz tryb postępowania w tych sprawach, uwzględniając w szczególności przedsięwzięcia sprzyjające eliminowaniu barier edukacyjnych, a także osoby lub grupy osób uprawnione do pomocy oraz potrzeby edukacyjne na danym obszarze, zmienionej  Uchwałą nr 71/2018 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 26 kwietnia 2018r. - poniżej podaję listę uczniów, którym w roku szkolnym 2017/2018 zostały przyznane Stypendia Prezydenta Miasta Przemyśla:
  Data publikacji: 06-09-2018 12:28
 • Stypendia Prezydenta Miasta Przemyśla

  Działając na podstawie § 4 pkt 8 Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 113/2017 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 19 czerwca 2017 r. Szczegółowe warunki przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów, poniżej podaję listę uczniów, którym w roku szkolnym 2016/2017 zostały przyznane Stypendia Prezydenta Miasta Przemyśla:
  Data publikacji: 31-08-2017 14:15
 • Wyprawka szkolna 2017/2018

  Brak opisu obrazka
  W roku szkolnym 2017/2018 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania skierowana zostaje do uczniów:
  Data publikacji: 23-08-2017 08:47
 • Oferta zajęć w czasie ferii szkolnych

  Data publikacji: 18-01-2016 11:27
 • Wyprawka szkolna 2016/2017

  Brak opisu obrazka
  W roku szkolnym 2016/2017 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania skierowana zostaje do uczniów:
  Data publikacji: 30-07-2015 11:10
 • Rekrutacja UZUPEŁNIAJĄCA

  Brak opisu obrazka
  Szanowni Państwo!!! Uprzejmie informuję, że trwa rekrutacja uzupełaniająca do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2015/2016 i potrwa do 20 maja 2015.
  Data publikacji: 05-05-2015 14:35
 • Nabór elektroniczny do szkół ponadgimnazjalnych

  Brak opisu obrazka
  Szanowni Państwo Nabór do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Przemyśl na rok szkolny 2015/2016 prowadzony będzie za pomocą elektronicznego systemu vEdukacja Nabór firmy VULCAN. 
  Data publikacji: 04-05-2015 14:56
 • Zakończenie etapu potwierdzania woli do szkół podstawowych

  Brak opisu obrazka
  W dniu 24 kwietnia o godz. 15.00 nastąpi zamknięcie etapu potwierdzenia woli w elektronicznej rekrutacji dla kandydatów do szkół podstawowych. Aby dziecko zostało ostatecznie przyjęte do szkoły  rodzic w ww. terminie zobowiązany jest do potwierdzenia woli przyjęcia dziecka w szkole, do której zostało zakwalifikowane.
  Data publikacji: 23-04-2015 14:50
Wersja XML