Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rada Sportu

 • Informacja o składzie Przemyskiej Rady Sportu.

  Zarządzeniem nr 9 / 2022 z dnia 12 stycznia 2022 r. Prezydent Miasta Przemyśla powołał  Radę Sportu, która jest organem opiniodawczo – doradczym w sprawach dotyczących realizacji zadań miasta w zakresie kultury fizycznej.
  Data publikacji: 14-01-2022 10:09
 • Rada Sportu (2015)

  Powołana Zarządzeniem nr 366/2015 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 16 września 2015 r. Rada Sportu jest organem opiniodawczo-doradczym w sprawach dotyczących organizacji i koordynacji działań w zakresie kultury fizycznej i sportu.
  Data publikacji: 24-11-2015 12:47
 • Rada Sportu - członkowie

  Zarządzenie Nr 528/2013 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 23 grudnia 2013 r. zmieniające zarządzenie Nr 9/2013 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 13 stycznia 2013 r. w sprawie składu i zasad powoływania członków Rady Sportu oraz ustalenia regulaminu.
  Data publikacji: 27-12-2013 10:22
 • Rada Sportu - nowy skład

  Zarządzenie Nr 453/2013 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 19 listopada 2013 r. zmieniające Zarządzenie Nr 9/2013 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 13 stycznia 2013 r. w sprawie składu i zasad powoływania członków Rady Sportu oraz ustalenia regulami
  Data publikacji: 26-11-2013 11:57
Wersja XML