Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Skargi i Wnioski

W sprawach dot. skarg i wniosków
w Urzędzie Miejskim w Przemyślu przyjmują:

Prezydent Miasta 
Zastępca Prezydenta Miasta
Sekretarz Miasta 
Skarbnik Miasta

we wtorki – w godzinach od 9.00 do 17.00, po uprzednim uzgodnieniu terminu spotkania w Kancelarii Prezydenta Miasta (sekretariat Zastępcy Prezydenta Miasta, Rynek 1, I p. pok. nr 5, tel. 16 678 23 41).


Naczelnicy Wydziałów, Kierownicy Biur oraz pozostali pracownicy przyjmują w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy Urzędu.

Wersja XML