Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uwaga wchodzi w życie zmiana terminu płatności za gospodarowanie odpadami

Informujemy, iż z dniem 24 października br. uprawomocni się i będzie obowiązywała Uchwała Nr 170/2013 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 26 września 2013 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami. Została ona opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego w dniu 10 października br. pod pozycją 3345. Zgodnie z zapisami w/w uchwały od dnia 24 października br. opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości, położonych na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl zobowiązani są do uiszczania wspomnianej w uchwale opłaty za każdy miesiąc kalendarzowy do piątego dnia następnego miesiąca. Opłaty należy dokonywać przelewem na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl lub gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyślu. 

JPGNULL

Wersja XML