Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przemyskie Centrum Wolontariatu

Przemyskie Centrum Wolontariatu powstało z inicjatywy Zarządu jako sekcja Towarzystwa Przyjaciół Przemyśla i Regionu w styczniu  2010 roku.
Centrum rekrutuje wolontariuszy z młodzieży przemyskich szkół średnich, integruje członków wielu organizacji pozarządowych,  organizuje akcje i realizuje projekty, z których jednym z najistotniejszych jest działalność wychowawczo-opiekuńcza, ekologiczna oraz edukacyjna i charytatywna.

Przemyskie Centrum Wolontariatu zajmuje się promowaniem idei wolontariatu i zachęcaniem młodzieży do podejmowania wspólnych międzypokoleniowych inicjatyw
Działalność PCW w bezpośredni i systematyczny sposób wpływa na rozwijanie umiejętności organizacji młodzieżowych w zakresie działalności wolontariackiej oraz na pokonywanie uprzedzeń i łamanie stereotypów, panujących w naszych środowiskach na temat pracy społecznej.

 

Więcej informacji na stronie internetowej Towarzystwa - www.tppir.przemysl.pl

Zapraszamy

 

Wersja XML