Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego Kontakt całodobowy: tel. 16 676 70 70


imię i nazwisko telefon nr wew. pok.

DOWODY OSOBISTE

     
Barbara Krochmal | Ewa Kupiniak 166752079 389 25
Aneta Pogoda | Barbara Furmańska 166752078 388 25

EWIDENCJA LUDNOŚCI

     
Magda Kaczmarek 166752120 315 27
Anna Cieślak, Paweł Gałęza  166752080 386 27
fax 166782196 385 27

POSTĘPOWANIE O WYMELDOWANIE

     
Dorota Handzel 166785141 382 29
Agnieszka Ukarma-Kolowca 166782086 387 28

KLASYFIKACJA WOJSKOWA

     
Krystyna Gorlic 166752077 383 33

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

     
Janusz Wilczak 166752083 367 31
Jan Pasławski 166752154 395 33
Jan Słowak | Marek Słota 166786434 394 32
  166752023 451 32

 

Maciej Jacek Szeremeta | tel. 166752087 | wew. 380 | Rynek 1 | pok. 30 |
Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego

 

Wersja XML