Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

"Przemyślanin Roku" po raz trzeci

Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu po raz trzeci organizuje Plebiscyt pod hasłem „Przemyślanin Roku", którego celem jest promocja osiągnięć i dokonań osób zasłużonych dla rozwoju naszego miasta, przybliżenie mieszkańcom postaci i wybitnych osobowości, godnych do naśladowania. Plebiscyt jest także okazją do uhonorowania osób zaangażowanych w rozwój miasta Przemyśla.

Organizatorzy proszą o zgłoszenie jednego kandydata do Plebiscytu w terminie do 15 stycznia 2009r., w formie pisemnej na załączonym wniosku. Spośród zgłoszonych kandydatur „Kapituła Plebiscytu" ustali nominacje w poszczególnych kategoriach.
Członkowie Kapituły będą także czuwać nad przebiegiem Plebiscytu, stąd do Kapituły Zarząd TPPiR zostały zaproszone osoby zasłużone dla miasta i regionu, w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego, cieszące się wśród mieszkańców miasta powszechnym autorytetem i poważaniem.
Regulamin Plebiscytu, Regulamin pracy i skład Kapituły Plebiscytu oraz Jury Plebiscytu będą do wglądu w siedzibie TPPiR od 10 stycznia 2009 r. Będziemy wdzięczni jeśli otrzymamy odpowiedź pozytywną na naszą propozycję do 15 stycznia 2009 roku.

Z wyrazami szacunku i poważania

Prezes TPPiR
Bogusława Pieczyńska

DOTRegulamin pracy kapituły (28,50KB)

DOTRegulamin plebiscytu wraz z wnioskiem (55,00KB)

Wersja XML