Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rozmowy z TUM-em na temat projektu przebudowy Rynku i referendum

Przedstawiciele Towarzystwa Ulepszania Miasta spotkali się w dniu 19 grudnia br. w Urzędzie Miejskim z Prezydentem Miasta Przemyśla Robertem Chomą. Tematem rozmów był projekt budowlany przebudowy płyty Rynku Głównego i związane z nim plany Towarzystwa przeprowadzenia referendum wśród mieszkańców miasta.

Prezydent przedstawił przeprowadzone już działania samorządu mające na celu konsultacje koncepcji i projektu, tj. m.in.:

- przeprowadzony w 2005 roku konkurs koncepcyjny, którego efektem były dyskusje publiczne  organizowane w czasie wystaw w Muzeum Historii Miasta i w Kościele oo. Franciszkanów;

- opracowanie wraz z zaproszonymi towarzystwami i stowarzyszeniami wniosków pokonkursowych;

- gromadzenie wniosków podczas procedury opracowywania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i przeprowadzenie dyskusji publicznej nad tym planem.

W rozmowach wzięli również udział ze strony Urzędu Miejskiego: Jacek Cielecki Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich, Alicja Strojny Naczelnik Wydziału Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej oraz Beata Kot Specjalista ds. ochrony i konserwacji zabytków. W trakcie dyskusji Prezydent poruszył też kwestię zakresu ewentualnego referendum i tego, czy propozycje pytań, które mają być w nim zadane są wystarczająco precyzyjne, a tym samym, czy uzyskane odpowiedzi dadzą rzeczywisty obraz opinii mieszkańców nt. planów przebudowy Rynku. Z tych wątpliwości wynikała prośba Prezydenta o ponowne przeanalizowanie treści pytań, a także obietnica ponownego, szerszego przedstawienia projektu zmian na obszarze Rynku mieszkańcom, m.in. poprzez przygotowanie wizualizacji. Zapewnił także o gotowości do dalszej dyskusji i rozmów na ten temat. Na rok 2009 na najważniejszym placu miasta zaplanowane zostały badania archeologiczne, które mogą mieć wpływ na projekt budowlany, co zresztą wynika z decyzji konserwatorskiej.

JPGSpotkanie Prezydenta Miasta z członkami TUM-u

Wersja XML